Wat alle narcisten zeggen
Wat alle narcisten zeggen
Wat alle narcisten zeggen

Wat alle narcisten zeggen

Narcisten zijn zo voorspelbaar! Alle narcisten zeggen typische zinnen, zinnen die ze tegen hun slachtoffers van het narcisme gebruiken. Narcisten gebruiken deze zinnen om je uit balans te halen, in verwarring te brengen waardoor je twijfelt zodat je alle aandacht op de narcist richt in plaats van op jezelf en op je eigen leven.

Wat alle narcisten zeggen: “Ik heb dat nooit gezegd!” en: “Jij verdraaid ook echt alles wat ik zeg.!”

Wat alle narcisten zeggen

als je op het punt staat de narcist te verlaten:

“Je zal nooit iemand vinden zoals ik!” of: “Je zal nooit iemand krijgen zoals ik!” of: “Je zal nooit iemand vinden die zoveel van je houdt zoals ik!” of: “Je weet donders goed dat je niet zonder me kunt!”

Als je bezig bent met zelf helen van emotioneel misbruik of bezig bent met het helingsproces, zal je je gaan realiseren hoe belachelijk het klinkt wat de narcist tegen je zegt: alsof je nog langer de behoefte voelt om opnieuw gevangen te zitten in een destructieve relatie die veel leed en pijn bij je veroorzaakt! Ik hoop van ganser harte dat je nooit meer iemand als de narcist zult vinden!

Maar als je nog lang niet toe bent aan emotioneel helen omdat je nog onder de invloed van de narcist staat, zijn bovenstaande zinnen een typische tactiek van iedere narcist om je afhankelijk en hulpeloos te doen voelen zonder hen. En bovendien de gevoelens van verslaafd zijn aan je narcist blijven aanwakkeren. De narcist wekt het idee bij je op dat je zonder de narcist niet kunt leven of zelfs overleven.

Zodra je klaar bent om te gaan helen ga je ontdekken dat je wel degelijk zonder je narcist kunt en dat het zelfs een zegen voor je is dat je eindelijk bevrijd en verlost bent van het onmogelijke gedrag en van alle emotionele mishandelingen die destructieve relaties met een narcist meebrengen!

Wat alle narcisten zeggen

als ze je mishandelen en emotioneel misbruiken:

“Je hebt er zelf om gevraagd door je onmogelijke gedrag,” of: “Dankzij jou gedraag ik me zo,” of: “Jij bent de reden dat ik me zo gedraag,” of: “Jij laat me zo gedragen.”

Iedere narcist gebruikt deze klassieke techniek om zich onder iedere verantwoordelijkheid uit te kletsen. Het is ongelooflijk maar waar, de narcist kletst zich iedere keer er weer uit en weet het zelfs zo te brengen dat jij de schuldige bent voor diens wandaden.

Als je nog in de ban bent van de narcist of pas recent hebt ontdekt dat je een narcistische relatie hebt (gehad) geloof je de narcist en zal je graag er alles aan willen doen om te veranderen in een poging de relatie te redden. 

Als je al een tijd samen bent met de narcist of zelfs al toe bent om zelf te gaan helen van emotioneel misbruik of met het helingsproces bezig bent, ga je steeds beter beseffen dat wat je ook doet, het gedrag van de narcist erger gaat worden. Niets werkt, wat je ook doet en wat je ook zegt. Wel ga je iedere keer over je eigen grenzen heen. Wat je ook probeert te doen om je relatie te redden, de narcist blijft zich afschuwelijk gedragen.

Je gaat steeds beter begrijpen dat het allemaal niet aan jou lag of ligt. Je gaat steeds beter beseffen dat het absoluut geen zin heeft om verantwoordelijkheid te nemen voor het onmogelijke gedrag van de narcist of je verantwoordelijk te voelen voor alle kwetsende woorden en handelingen die de narcist tegen je heeft gebruikt. Je gaat zelfs steeds meer beseffen dat je het beledigende gedrag van de narcist niets met liefde te maken heeft en dat je veel beter verdiend. Het is een lang proces helen van het narcisme, maar als je het proces eenmaal hebt doorstaan ga je steeds meer verlangen naar een liefdevolle en respectvolle relatie waar voor mishandelingen geen ruimte meer is. 

Wat alle narcisten zeggen

als je wil voldoen aan je eigen wensen, dromen, verlangens en behoeften:

“Het gaat altijd om jou he?” of: “Het moet altijd om jou gaan he?” of: “Moet je weer in de belangstelling staan?” of: “Maar natuurlijk draait het weer om jou en jouw wensen!” of: “O wat zijn we weer egoïstisch!” of: “Mijn God wat gedraag jij je weer onredelijk zeg!”

Deze bovenstaande zinnen krijg je ook van de narcist te horen als je naar de plannen van de narcist informeert, probeert te onderhandelen met je narcist maar ook als je de narcist vriendelijk vraagt zijn, of haar, onmogelijke gedrag aan te passen.

Als je bezig bent met zelf helen van emotioneel misbruik of bezig bent met het helingsproces: besef dan dat het gezond is om op te komen voor je eigen wensen, dromen, verlangens en behoeften. Besef ook dat je het verdiend dat er gehoor wordt gegeven aan je eigen wensen, dromen, verlangens en behoeften. En besef vervolgens dat iedereen die gezond van geest is, waarmee je een relatie hebt, ook graag aan je wensen, dromen, verlangens en behoeften wil voldoen! Een narcist is niet gezond! Een narcist snapt werkelijk niet dat jij basisbehoeften hebt waar je aan moet voldoen om je als mens compleet en heel te voelen. Een narcist snapt werkelijk niet dat door bovenstaande zinnen tegen je te zeggen, hij, of zij, extreem destructief gedrag vertoont.

Wat alle narcisten zeggen

als ze je ronduit rot behandelen:

“Maar ik houd van je!”

Bovenstaande kunnen narcisten ook tegen je zeggen als ze je net hebben verteld wat er allemaal mis is aan je. En wat er allemaal niet deugt aan je. Of als ze je net hebben beledigd.

De “ik houd van je” zijn woorden uit de mond van de narcist die geen enkele waarde hebben. De narcist houdt niet van je. Geen enkel gezond denkend mens haalt het in diens hoofd om je uit te schelden, te beledigen en om je rot te behandelen om vervolgens doodleuk te zeggen dat deze van je houdt. Iemand die namelijk echt van je houdt zal je nooit zo rot behandelen!

Iemand die tegen je uitroept: ”Maar ik hou van je!” nadat hij, of zij, je rot heeft behandeld is emotioneel niet in orde en jouw liefde niet waard. Zodra je begint met het zelf helen van emotioneel misbruik of met het helingsproces, ga je leren dat narcisme niets met liefde te maken heeft, verre van dat zelfs! Zodra je klaar bent om te helen van het narcisme ga je steeds beter begrijpen dat alle liefde die je nodig hebt binnen in je zit. Zodra je klaar bent om te helen van het narcisme ga je steeds beter begrijpen wat echte liefde voor jou gaat betekenen en dat heeft niets met narcisme te maken. Een narcist is niet in staat tot liefhebben en dat is heel duidelijk waarneembaar als de narcist het lef heeft tegen je te zeggen dat hij, of zij, van je houdt nadat deze je zo rot behandelt heeft.

Wat alle narcisten zeggen

als ze je met gaslighting mishandelen:

“Zij weten ook wie jij bent.” of: “Jij blijft maar in het verleden hangen eh?” of: “Hoe vaak moeten we het hier nog over hebben dan?” of: “Dat was ik niet!” of: “Ik was niet echt boos, maar wel gefrustreerd!” of: “Het is niet zoals je denkt!” Of: “Je maakt er weer een veel te groot drama van!” of: “Na alles wat ik voor je gedaan heb?” of: “Rustig joh, jij reageert altijd zo stressvol! Kalmeer eens een beetje!” of: “Ik houd er niet van wat je zegt tegen me/op welke manier je tegen me praat.”

Iedere narcist die je met gaslighting mishandelt is ronduit een afschuwelijk naar figuur: veel te min voor jouw goedheid!!

Als je protesteert over het feit dat de narcist je op gaslighting trakteert, krijg je nog een trap na van de narcist doordat deze op een smalende manier tegen je zegt dat je een egoïstisch misbaksel bent, of dat je karakterloos bent of dat je een gemeen figuur bent. Erger nog: de narcist vertelt er nog even fijntjes bij dat al je vrienden er ook zo over denken en dat ze allemaal achter je rug om over je roddelen!

Het doet je twijfelen en het maakt je behalve onzeker ook verward.

Besef alsjeblieft dat dit walgelijke gedrag een walgelijke manier van emotioneel misbruik is: de innerlijke leegte die de narcist bij hemzelf, of bij haarzelf, ervaart, projecteert hij, of zij, nu op jou.

Die kille leegte en het harteloosheid projecteert de narcist op jou. Jij voelt je radeloos na gaslighting zodat de narcist zich een stukje beter over hemzelf of haarzelf, voelt. Het is voor veel narcisten, die leeg van binnen zijn en geen hart of ziel hebben, zelfs een duivels genoegen om jou zo radeloos mee te maken.

Juist omdat jij een fantastisch fijn, goed en liefdevol persoon bent, komt gaslighting zo vernietigend bij je over: het is naar om beschuldigd te worden van zaken die absoluut niet op jou van toepassing zijn! Er komt een dag dat je gaat beseffen dat al die dingen waar de narcist je van beschuldigd op de narcist zelf van toepassing zijn! Kijk maar:

Beschuldigde de narcist dat je een egoïstisch misbaksel bent? Wie is hier de egoïstische misbaksel? Niet jij! Maar de narcist wel!

Beschuldigde de narcist dat je karakterloos bent? Wie is hier karakterloos? Niet jij! Maar de narcist wel!

Beschuldigde de narcist je ervan dat je een gemeen figuur bent? Wie is hier een gemeen figuur? Niet jij! Maar de narcist wel!

Als je begint met zelf helen van emotioneel misbruik en met het helingsproces ga je meer en meer ontdekken dat alle narigheid, dat een narcist binnen in zich draagt, schaamteloos op jou projecteerde, waardoor de narcist zich een stukje beter voelde en jij hondsberoerd! Gaslighting is de allerergste vorm van emotioneel misbruik en gaat je niet in de koude kleren zitten! Als je met gaslighting te maken hebt (gehad) is het enorm belangrijk voor je dat je tijdens het helingsproces aan je verslaving van het narcisme gaat werken en dat je goed voor jezelf gaat zorgen! Door sterker en krachtiger te worden, door goed voor jezelf te zorgen ga je steeds meer beseffen dat de mening van anderen er eigenlijk helemaal niet toe doen zoals de narcist altijd beweerde: de enige mening die belangrijk is in je eigen leven is de mening van jezelf!

De mening van lieve en goede vrienden mogen zeker een bijdrage leveren binnen in je leven, juist als je hun mening waardeert op hun echtheid en als je weet dat hun mening uit hun hart komt. Omdat het om vrienden gaat die je waarderen en van je houden zoals je bent. Maar de mening van een destructief persoon die zo ziek is dat deze zelfs gaslighting op je toepast….nee! Dat is een mening die het er minst toe zou moeten doen.

Maar als je nog onder de invloed staat van je narcist of pas recent hebt ontdekt dat je in een narcistische relatie zit, dan ben je vermoedelijk nog verslaafd aan je narcist en zal het je enorme moeite kosten om je staande te houden als de narcist je mishandelt met gaslighting. Als je nog in de waan bent dat de narcist en jij een geweldige relatie hebben zal gaslighting een enorme tsunami aan wisselende emoties bij je veroorzaken waarvan ongeloof, twijfel en verward zijn wel de boventoon voeren. Je weet namelijk niet wat je overkomt als degene die beweerde de liefde van je leven te zijn je mishandelt met gaslighting!

Wat alle narcisten zeggen

tegen je tijdens een confrontatie of ruzie:

“Daar beginnen we weer!” terwijl de narcist met diens ogen rolt, of: “Jij bent echt de enige persoon op deze wereld met wie ik iedere keer problemen ervaar!” of: “Je bent gek.” of: “Je weet niet wat je zegt.” 

De narcist verlaagt je en doet je met deze zinnen twijfelen aan jezelf, twijfelen aan je eigen verstand en laat je geloven dat er iets mis is aan je.

Iedereen heeft wel eens van die dagen waar je hoofd niet naar conflicten staat. Maar een narcist is nooit bereid te luisteren naar wat je te zeggen hebt en ontkent je gevoelens of gedachten. Erger nog: de narcist is totaal onwillig, wat ongelooflijk pijnlijk is voor iedere partner van een narcist, maar de narcist doet daar nog even een schepje bovenop: hij laat je beginnen aan jezelf te twijfelen.

De narcist verlaagt je en vernederd je gezonde verstand en kraakt je persoonlijkheid af en dat allemaal door slechts 1 zin tegen je te gebruiken. Als je maar lang genoeg met een narcist dealt, komen de schuldgevoelens vanzelf en is je zelfvertrouwen naar een dieptepunt gedaald.

Als je bezig bent met het zelf helen van emotioneel misbruik of bezig bent met het helingsproces, zal je begrijpen dat het absoluut geen zin heeft om begrip te krijgen van iemand die je wiegert enig begrip te geven.

Als je nog in de ban bent van een narcist zal je nog hopen dat er ooit een dag komt dat je wel normaal kunt communiceren met een narcist.

Iedereen die niet op een respectvolle wijze of op een gezonde manier met je kan communiceren zonder je neer te halen en af te kraken, is het niet waard om ook maar 1 woord mee te wisselen. Laat staan je gedachten mee te delen.

Wat alle narcisten zeggen

nadat je de narcist geconfronteerd hebt met diens overspel en vreemdgaan:

“Je bent altijd al zo jaloers geweest!” of: “Je hebt altijd al problemen met jaloezie gehad eh?”

Iedere narcist gaat over op de aanval zodra jij de narcist betrapt hebt. Zelfs als je glasharde bewijzen in handen hebt, gaat de narcist over op de aanval en valt jou aan. De aanval techniek van de narcist is om jouw te beschuldigen en jou als schuldige aan te wijzen. Het is de omgekeerde wereld! De aanval techniek van de narcist heeft als doel om jou te laten twijfelen en in verwarring te brengen. De aanval techniek van de narcist heeft als doel om je onzeker te voelen zodat je gaat twijfelen of je wel het recht hebt om de narcist te beschuldigen. De narcist is in staat om je te doen twijfelen terwijl je 1000% zeker weet dat de narcist vreemd gaat.

Zodra je toe bent om met het zelf helen van emotioneel misbruik te beginnen of met het helingsproces, ga je steeds beter beseffen dat je het waard bent om een relatie te hebben met iemand die oprecht van je houdt, je mening respecteert, je waardeert als mens en je als gelijkwaardig behandelt. 

Relaties die bol staan van bedrog zijn destructieve relaties terwijl jij een gezonde relatie verdiend met een lief en oprecht persoon die je op handen draagt en dankbaar is dat jij in diens leven bent. 

Als je nog in de ban bent van de narcist of recent pas ontdekt hebt dat je met een narcistische relatie te maken hebt, kan je erg gevoelig reageren op de aanvalstechniek van de narcist. Een narcist kan er namelijk absoluut niet tegen dat jij hem, of haar, betrapt hebt en zal er alles aan doen om jou in verwarring te brengen. Door je in verwarring te brengen richt je je aandacht namelijk op de narcist, ben je constant met je narcist bezig, i.p.v. dat je je aandacht richt op jezelf.

Wat alle narcisten zeggen

als je verantwoording vraagt over het onmogelijke gedrag van een narcist:

“ Jij bent zo beschadigd door je verleden!” of: “Je hebt echt een probleem om mij te vertrouwen eh?”

Zodra jij opheldering vraagt over het onmogelijke gedrag van de narcist, valt de narcist je direct aan door te beweren dat jij een probleem hebt met vertrouwen van personen. Dat je nog nooit je narcist vertrouwt hebt. Vanzelfsprekend beweerd de narcist vervolgens dat er niets mis is met het gedrag van de narcist, maar dat er van alles mis is met jou.

Als je narcist weet wat precies je zwakke plekken zijn, zal de narcist van deze zwakke plekken profiteren. Iedereen die namelijk een relatie heeft met een narcist en emotioneel is misbruikt, heeft zwakke plekken. Bijvoorbeeld, als je jezelf bent kwijtgeraakt, problemen hebt met je zelfvertrouwen of nog nauwelijks weet hoe jij je grenzen aan moet geven. De narcist zal er schromelijk overheen walsen en je sprakeloos vol twijfel en in verwarring gebracht achterlaten. (Het ontstaan van zwakke plekken heeft een relatie met oude niet geheelde wonden: door een narcistische opvoeding, kind van een narcist zijn, eerdere traumatische ervaringen en enz.)

Zodra je gaat beginnen met het zelf helen van emotioneel misbruik of met het helingsproces, ben je veel beter in staat om te ontdekken wat je grenzen zijn en welke normen en waarden je belangrijk vind in je eigen leven. Je bent veel beter in staat jezelf te realiseren dat de narcist je altijd de waarheid buiten jezelf laat zoeken, terwijl de waarheid altijd binnen in je te vinden is. Je toekomstige grenzen en je toekomstige normen en waarden hebben namelijk niets te maken met het leven dat je nu samen hebt met de narcist. Iedere narcist zal er altijd alles aan doen om je uit balans te houden en je ver weg van je eigen normen en waarden te houden.

Wat alle narcisten zeggen

als je goede argumenten tegen de narcist gebruikt over diens onmogelijke gedrag:

“Schreeuw niet zo!” of: “Ik spreek alleen nog met je als je op een respectvolle wijze met me kunt praten.”

Iedere narcist weigert bij het onderwerp van gesprek te blijven als de narcist onder vuur ligt. Iedere narcist zal vervelende opmerkingen tegen je maken, je aanvallen of hun narigheid op jou projecteren, waardoor je uit balans raakt en inhaakt op het emotioneel misbruik. Met andere woorden: je gaat jezelf verdedigen tegen het onrecht en dat is precies waar de narcist op uit is: jouw met je aandacht weg halen van het onderwerp van het gesprek. Immers: nu lig jij onder vuur i.p.v. de narcist en dat is precies wat de narcist wil en van je verlangt. 

Hoe vermoeider jij bent hoe makkelijker je in deze valkuil trapt van de narcist. Als je moe en uitgeput bent ben je namelijk erg vatbaar voor deze smerige trigger van de narcist en sta je plotseling jezelf te verdedigen i.p.v. bij het onderwerp van gesprek te blijven. Het is niets anders dan emotioneel misbruik.

Zodra je toe bent om te beginnen met het zelf helen van emotioneel misbruik of met het helingsproces, ga je steeds beter voor jezelf zorgen waardoor je krachtiger en sterker gaat worden. Je vermoeidheid aanpakken en je energieniveau verhogen is een belangrijke stap als je wil gaan helen. Hierdoor ben je steeds beter in staat om je niet langer beet te laten nemen door een narcist en ben je beter in staat om niet zo snel in de valkuil van de narcist te trappen zodra deze je triggert. Werken aan je zwakke plekken gaat je ook veel beter af als je begonnen bent met goed voor jezelf te zorgen.

Als je nog in de ban bent van je narcist of pas recent ontdekt hebt dat je met een narcistische relatie te maken hebt, ben je behoorlijk vatbaar voor welke valkuil dan ook van de narcist. Omdat je zo moe en uitgeput bent ben je een makkelijke prooi en kan de narcist met je doen wat hij, of zij, maar wenst. Omdat je zo moe en uitgeput bent ben je makkelijker te beïnvloeden, ga je sneller twijfelen en raak je snel in verwarring. Omdat je zo moe en uitgeput bent reageer je erg gevoelig op een trigger waardoor je voor je erg in hebt, jezelf staat te verdedigen i.p.v. bij het onderwerp van gesprek te blijven. 

Een narcist aankunnen begint altijd bij jezelf: je moet jezelf uit deze vermoeiende staat van uitputting halen door goed voor jezelf te gaan zorgen. Zodra jij jezelf sterker en krachtiger begint te voelen ben je veel beter in staat om bij de feiten te blijven tijdens ieder gesprek met een narcist.

Als je al een stuk gevorderd bent in het zelf helen van emotioneel misbruik of met het helingsproces, ga je zelfs beseffen dat het totaal onnodig is om de narcist op diens gedrag aan te spreken: je beseft namelijk dat het gedrag van de narcist uitsluitend verergert als je hem, of haar, er op aanspreekt. Behalve dat, je begint te beseffen dat je relatie met de narcist nooit een volwaardige relatie is geweest: als je een normale relatie zou hebben met een normaal persoon, DAN kan je die persoon aanspreken op eventueel naar gedrag, maar de narcist aanspreken op diens gedrag, daar krijg je uitsluitend heibel, drama´s en ellende van. Met andere woorden: je gaat beseffen dat het totaal zinloos is en doodzonde is van je energie om ook maar een seconde te verspillen om het gedrag van een narcist te ontleden.

Wat alle narcisten zeggen

als ze een belofte verbreken en zich niet aan hun woord hebben gehouden:

“Man, de wereld draait toch zeker niet om jou?” of: “Al deze ellende omdat ik mijn belofte vergeten ben?” Of: “Al deze ellende omdat ik eens een keer niet gedaan heb wat jij perse wilde dat ik deed?”

Narcisten willen alles doen, behalve voldoen aan jou wensen of behoeften. Een kenmerk van het narcisme is dan ook: ze houden zich nooit aan hun woord of aan een belofte, behalve als het uitdraait op korte termijn winst voor de narcist of als de narcist zelf er een groter voordeel uit weet te halen, dan is de narcist bereid om zich wel aan zijn woord te houden. Zodra je narcisten beter gaat leren kennen weet je dat als een narcist zich wel aan diens woord houd dat er een addertje onder het gras is en dat je moet gaan opletten want het zal nooit in jouw voordeel uitpakken. Zodra je de narcist beter gaat leren kennen weet je dat als een narcist je iets beloofd, dat het pure larie is. Vaak beloofd de narcist je iets als zoethoudertje of om uit een dreigende ruzie of conflict te komen: de narcist beloofd je dat hij, of zij, diens gedrag gaat verbeteren om vervolgens gedrag te vertonen dat erger is dan ooit tevoren!

Een narcist kan er niet tegen je blij te zien, dus als de narcist die blijheid van je kan verwoesten door zich niet aan zijn, of haar, woord of belofte te houden, zodat je woest wordt of erg verdrietig, dan zal het de narcist een groot genoegen zijn om zich niet aan diens woord of belofte te houden!

De narcist wil je manipuleren, kleineren, pijn doen, je het gevoel bezorgen dat de narcist je wil verlaten, je het gevoel bezorgen dat het allemaal jouw schuld is en narcisten doen er alles aan om zelf te krijgen wat zij willen: ten koste van jou. En nee, hun woord houden of zich aan een belofte houden is daar niet bij. Het past gewoon niet bij een narcist: zich aan hun woord of belofte houden. Het doet een narcist een groot genoegen je te vertellen dat je verwachtingen naar de narcist toe onredelijk zijn.

Als je gaat beginnen met het zelf helen van emotioneel misbruik of gaat beginnen met het helingsproces ga je steeds beter begrijpen dat alle uitspraken die narcisten tegen je zeggen eigenlijk volslagen waanzin is. Mensen die om je geven communiceren niet op deze wijze met je zoals narcisten dat doen. Mensen die om je geven zullen graag een gezonde emotionele band met je willen opbouwen, iets waar een narcist nooit toe in staat is.

Wat alle narcisten zeggen tegen alle slachtoffers van het narcisme.

Wat alle narcisten zeggen en alle zinnen die ze tegen je gebruiken zijn eigenlijk best wel griezelig als je beseft dat alle narcisten exact hetzelfde zeggen tegen al hun slachtoffers. Jij, ik, wij allemaal hebben deze bovenstaande zinnen meerder malen gehoord en de nodige variaties van deze zinnen. 

Wat alle narcisten zeggen tegen hun slachtoffers is het resultaat van het lege innerlijk en van hun harteloosheid. Ze zijn niet in staat om een emotionele band met wie dan ook aan te gaan en ze zijn niet in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun daden en destructief gedrag.

Onvoldoende kennis over het narcisme

Zolang we onvoldoende afweten over de narcist, het gedrag van het narcist en over het narcisme, raken we iedere keer verzeild in ruzies en conflicten met de narcist in ons leven en met het onmogelijke gedrag van de narcist in ons leven, omdat we ons wanen in een echte relatie. Een echte relatie waar een emotionele band tussen de partners aanwezig is. Een echte relatie waar liefde en respect tussen de partners aanwezig is. Maar zolang je onvoldoende afweet over het narcisme, besef je nog niet dat er nooit (!) een emotionele band zal zijn tussen jullie, dat er nooit liefde of respect zal zijn.

Misschien weet je nog niet zoveel af over het narcisme, of ben je net begonnen met jezelf te verdiepen in het onmogelijke gedrag van je narcistische partner, wat je wel weet is dat wat je ook gedaan en gezegd hebt in een poging je relatie te redden en je partner tot fatsoenlijk gedrag te bekeren: het mocht allemaal niet baten!

Iedere narcist gebruikt manipulatietechnieken, aanvalstechnieken en verdedigingstechnieken waar je niet tegen vechten kunt! Je zal het niet winnen van een narcist als je op dezelfde voet doorgaat. Er moet iets veranderen en weet dat de narcist niet gaat veranderen aangezien deze er heilig van overtuigd is dat er niets mis is met hem, of met haar.

Als je iets wil veranderen aan de situatie met je narcist, zal deze verandering vanuit jou moeten komen. De narcist en alles om de narcist heen, is een illusie.

Narcisme herkennen

Ik kan al deze zinnen die narcisten tegen je gebruiken inmiddels wel dromen: het is een handig hulpmiddel om narcisme te herkennen in combinatie met onmogelijk gedrag. Hoor je iemand een paar van bovenstaande zinnen regelmatig zeggen? Observeer deze persoon eens een tijdje zonder direct je conclusie te trekken. Als deze persoon, behalve deze bovenstaande zinnen regelmatig zegt, ook egoïstisch gedrag en enkele typische kenmerken van het narcisme vertoont, zou ik deze persoon niet langer in mijn leven dulden. Ook kan het heel goed zijn om jezelf eens af te vragen hoe het komt dat je deze persoon in je leven hebt aangetrokken, welke energie jij naar anderen toe uitstraalt en of je te maken hebt met oude, niet geheelde wonden waardoor je een aantrekkelijke prooi bent voor narcisten en andere destructieve personen.

Lees ook: Verklaring narcistisch gedrag en narcistisch gedrag uitgelegd.

Lees ook: Verward gemaakt door een narcist? Kenmerk narcisme: grote verwarring veroorzaken bij het slachtoffer.

Wil je meer weten over narcisme herkennen? Wil je meer weten hoe je een narcist herkent? En hoe schadelijk het gedrag van een narcist is voor jou en voor de kinderen? Neem dan eens een kijkje bij het volgende: Herken de narcist en het narcisme, hoe schadelijk is het gedrag van een narcist voor jou en de voor de kinderen?

Afbeelding van photosforyou via Pixabay 

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl . Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Nieuw hier en weet je niet waar je moet beginnen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang gratis de 7daagse emailserie: “Minder angst, minder stress en minder narcisme,” speciaal voor HSPers, waarin we gaan ontdekken welke patronen het zijn die je zo aantrekkelijk maken voor narcisten en andere destructieve personen, waar die patronen vandaan komen en hoe we deze patronen veranderen naar gezonde patronen. Uitschrijven kan wanneer je maar wenst en je gegevens zijn absoluut veilig bij me.

Hij/zij verhaal : Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle online producten van de HSP en de NARCIST website, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het HSP slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannelijke HSPers slachtoffer van een vrouwelijke narcist!

Please follow and like us:

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wat alle narcisten zeggen
Wat alle narcisten zeggen