Verklaring narcistisch gedrag en gedrag van een narcist uitgelegd
Verklaring narcistisch gedrag en gedrag van een narcist uitgelegd

Verklaring narcistisch gedrag en gedrag van een narcist uitgelegd: waarom een narcist doet wat hij doet.

Waarom gedragen narcisten zich zoals ze gedragen?

Hoe ontstaat narcistisch gedrag? Voelen narcisten zich onzeker?

Narcisten hebben een extreem gevoel van minderwaardigheid en van onzekerheid. Narcisten hebben een kwetsbaar gevoel van eigenwaarde, waardoor depressies, angst en somberheid op de loer liggen.

Een laag of sterk wisselend minderwaardigheid, onzekerheid en kwetsbaar gevoel van eigenwaarde vormt de kern van de problemen van de narcist. Veel gedrag van de narcist  is erop gericht om dit niet te hoeven voelen. Waardoor er een gebrek aan wederkerigheid ontstaat binnen relaties met anderen. Het narcisme komt vaak voor in combinatie met andere stoornissen. 

Verklaring narcistisch gedrag en gedrag van een narcist uitgelegd: hoe ontstaat narcistisch gedrag?

Waarom een narcist doet wat hij doet. Om hun minderwaardigheid, onzekerheid en kwetsbaar gevoel van eigenwaarde te verbergen, voor zowel zichzelf als voor de buitenwereld, blazen narcisten zich op, waardoor zij zich de moeite waard vinden om vervolgens van anderen te verlangen dat ze hen bewonderen. Dit is overigens een reden waarom narcisten zo slecht om kunnen gaan met kritiek, krenking en met afwijzing. Kritiek of afwijzing van anderen triggert hun gevoelens van minderwaardigheid, onzekerheid en kwetsbaar gevoel van eigenwaarde. Het is alsof je door kritiek te leveren op de narcist te dicht bij komt bij zaken die de narcist juist angstvallig verborgen wenst te houden voor zichzelf en voor de buitenwereld. Narcisten kunnen buitensporig woedend reageren op iemand die kritiek levert op hun gedrag of geleverde prestaties. Door zich woedend te uiten, onderdrukken ze direct hun onzekerheid.

Dit geldt overigens ook voor intieme (liefdes) relaties. Liefde en liefdevol voor elkaar zijn binnen een relatie betekent dat je je klein en kwetsbaar mag opstellen. Dat kan een narcist simpelweg niet voor elkaar krijgen, want dan valt zijn masker van grootsheid weg. 

Je zou kunnen stellen dat narcisten maskers voor zichzelf gebruiken: om hun minderwaardigheid en onzekerheid niet te hoeven voelen, zetten ze het masker van een opgeblazen ego op.

Grandioze type narcist versus de kwetsbare type narcist

Veel mensen in de directe omgeving van de narcist krijgen te maken met het opgeblazen ego met daarbij de zucht naar bewondering (de grandioze type narcist). Maar bij sommige narcisten zien we niet tot nauwelijks de opgeblazen ego kant, maar de minderwaardige kant. (De kwetsbare type narcist). Voor beide geldt overigens dat ze erg op zichzelf gericht zijn.

Hebben narcisten last van hun gedrag?

Narcisten hebben vaak geen tot weinig last van hun narcistische persoonlijkheid: hun gevoelens van minderwaardigheid en van onzekerheden worden namelijk onderdrukt door zich groots op te stellen, waardoor ze amper contact hebben met hun minderwaardigheid en met hun onzekerheid. Hun opgeblazen zelfgevoel staat op de voorgrond en daar richten narcisten zich op. Doordat narcisten zich afschermen van hun minderwaardigheid en van hun onzekerheden, schermen ze zich tevens af tot het voelen van emoties. Doordat narcisten zich afschermen van hun eigen emoties, schermen ze zich automatisch ook af van de emoties van anderen. Ook van de emoties van hun partners, kinderen, werknemers en enz.

Doordat narcisten zich afschermen van de emoties van henzelf en van anderen, kunnen ze anderen manipuleren, bekritiseren, vernederen, misbruiken (en enz.) zonder er zelf last van te hebben. Door hun narcistische persoonlijkheidsstoornis voelen narcisten zich bovendien verheven (ver) boven anderen, waardoor ze anderen (misbruiken voor hun eigen gewin.  Korte termijn winst is waar het bij de meeste narcisten om gaat. Dat ze anderen veel leed bezorgen ontgaat de gemiddelde narcist volkomen.

Waar narcisten wel last van kunnen krijgen is als ze door een zeer stressvolle periode heen moeten, dat bol staat met conflicten waardoor hun energie niveau daalt en ze zelf last gaan krijgen van somberheid en van depressieve gevoelens.

Wat heeft iedere narcist met elkaar gemeen? Een leven vol conflicten!

Dat anderen, in de directe omgeving van de narcist, niet gecharmeerd zijn van zulk gedrag, is voor iedereen begrijpelijk. Maar niet iedere narcist is in staat om dat te begrijpen of echt te bevatten. Anderen zullen hun beklag gaan doen over het gedrag van de narcist. Er ontstaan conflicten, iets wat iedere narcist gemeen hebben met elkaar, zowel op het werk als privé en dat kan tot veel stress zorgen bij een narcist.

Wanneer gaat een narcist op zoek naar hulp?

Stress is een van de (mogelijke) oorzaken waardoor de narcist zijn, of haar, gevoel van kwetsbaarheid aan het licht (komt) kan komen: de narcist voelt zich depressief, angstig en somber. Zolang de narcist energie genoeg heeft om zijn opgeblazen gevoel op de voorgrond te houden, blijven narcisten doorgaan om hun grootsheid te tonen aan de buitenwereld.  Problemen op het werk, problemen binnen de relatie, problemen met hun energieniveau of als de narcist de indruk krijgt dat zijn wereld ineenstort, kan dat een reden voor de narcist zijn om op onderzoek uit te gaan en op zoek gaat naar hulp. 

Diagnose stellen narcistische persoonlijkheid volgens DSM-5

De diagnose of iemand een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, wordt vastgesteld volgens de richtlijnen die gelden binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Om de diagnose van een narcistische persoonlijkheidsstoornis vast te stellen, wordt binnen de GGZ gebruik gemaakt van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, in het kort de DSM-5. Dit is internationaal gezien het meest gebruikte classificatiesysteem voor het vaststellen van persoonlijkheidsstoornissen.

Officiële criteria en kenmerken narcistische persoonlijkheidsstoornis volgens DSM-5

De grootheid gevoelens van een narcist, zowel in gedrag als in fantasie,

Gebrek aan empathie (inlevend en invoelend vermogen tot anderen) en

Behoefte aan bewondering,

zijn drie patronen van een narcist die voorkomen in onderstaande narcistische persoonlijkheidsstoornis kenmerken van het DSM-5. 

Volgens de DSM-5 heeft iemand een narcistische persoonlijkheidsstoornis als iemand voldoet aan 5 of meer van de onderstaande kenmerken:

  • Heeft een opgeblazen gevoel van eigen belangrijkheid (bv. overdrijft eigen prestaties en talenten, verwacht als superieur erkend te worden zonder de erbij horende prestaties),
  • Is gepreoccupeerd met fantasieën over onbeperkte successen, macht, genialiteit, schoonheid of ideale liefde,
  • Gelooft dat hij ‘heel speciaal’ en uniek is en alleen begrepen kan worden door, of hoort om te gaan met, andere heel speciale mensen (of instellingen) met een hoge status,
  • Verlangt buitensporige bewondering,
  • Heeft een gevoel bijzondere rechten te hebben, dat wil zeggen onredelijke verwachting van een uitzonderlijk welwillende behandeling of een automatisch meegaan met zijn verwachtingen,
  • Exploiteert anderen, dat wil zeggen maakt misbruik van anderen om zijn eigen doeleinden te bereiken,
  • Heeft gebrek aan empathie: is niet bereid de gevoelens en behoeften van anderen te erkennen of zich ermee te vereenzelvigen,
  • Is vaak afgunstig of meent dat anderen op hem afgunstig zijn en/of
  • Is arrogant of toont hooghartig gedrag of hooghartige houdingen.

Is behandeling van de narcistische persoonlijkheidsstoornis mogelijk?

Uit onderzoek is gebleken dat het behandelen van de narcistische persoonlijkheidsstoornis mogelijk is. Intensieve psychotherapie wordt (meestal) ingezet om te werken aan:

Een realistisch zelfbeeld leren voor zichzelf op te stellen,

Het leren stellen van realistische doelen,

Leren verdragen en accepteren van kritiek,

Leren verplaatsen in de behoeften en gevoelens van anderen.

Door te werken aan een realistischer zelfbeeld, verspild de narcist niet langer al zijn, of haar, energie aan het opgeblazen ego.

Heeft de behandeling kans van slagen?

Als de motivatie bij de narcist hoog is en als de narcist bereid is om samen te werken met de psychotherapeut zal dat meestal leiden tot merkbare verbeteringen in het dagelijks functioneren van de narcist en in diens omgang tot anderen. 

Ik ben een narcist en ik zoek hulp

Klik op onderstaande link voor hulp:

https://www.deviersprong.nl/persoonlijkheidsstoornissen/narcisme/narcistische-persoonlijkheidsstoornis-kenmerken/
https://www.deviersprong.nl/persoonlijkheidsstoornissen/narcisme/narcistische-persoonlijkheidsstoornis-kenmerken/

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/persoonlijkheidsstoornissen/individueel-zorgplan-en-behandeling/behandeling-en-begeleiding/kenmerken-van-het-netwerk-de-behandeling-en-de-behandelaar

https://wijzijnmind.nl/psychische-klachten/psychipedia/narcisme/behandeling-van-narcisme

Boek voor een narcist om narcisme te hanteren

Het boek: “ Spiegel voor narcisten,” van Dr. Martin Apello, spreekt veel narcisten aan. De auteur spreekt uit eigen ervaring en laat zien hoe je beter kan omgaan met je narcisme. Werken aan innerlijke rust, impulscontrole en het aangaan van wederkerige relaties zijn enkele tips van de auteur aan de narcist (er staan meer tips in het boek!), met als doel dat je behalve “een narcist” ook een ander persoon kan zijn, mits de motivatie aanwezig is om aan jezelf te werken, in staat bent de ontwenningsverschijnselen te verdragen en beschikt over discipline en wilskracht. Makkelijk gaat het allemaal niet zijn, maar niets is onmogelijk.

Behalve de adviezen voor narcisten, staan er ook adviezen in voor iedereen die met een narcist te maken heeft en hoe deze het narcisme beter kan hanteren. Ondanks de voorbeelden uit zijn therapeutische praktijk, biedt het boek ook veel troost en herkenning

Hij/zij verhaal

Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle online producten van de HSP en de NARCIST website, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannen slachtoffer van een vrouwelijke narcist! Behalve mannelijke narcisten bestaan er ook veel vrouwelijke narcisten.

Nieuw hier? Weet je niet hoe of waar te beginnen?

Ontvang 3 ebooks GRATIS bij je inschrijving!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang gratis:

Het ontsnappingsplan”, als je wil ontsnappen aan je narcist. Ideaal als je het gevoel hebt geen kant op te kunnen, als je alles kwijt bent en niets meer te verliezen hebt,

Meer energie nodig,” als je wil winnen van een narcist moet je over vitale energie beschikken! Ideaal als je energieniveau laag is en jij je uitgeput, moe, overweldigd en overprikkeld bent en je meer energie nodig hebt om de nare situatie in je leven te veranderen,

Stappenplan narcist verlaten,” hoe je in 7 stappen je narcist verlaat! Ideaal als je wil ontdekken hoe jij je narcist kan verlaten en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Behalve de 3 gratis ebooks ontvang je ook gratis tips, adviezen over het narcisme, over je hooggevoeligheid en over het helingsproces. Je gegevens zijn veilig bij mij en inschrijven is geheel gratis en uitschrijven kan wanneer je maar wenst! Iedereen (m/v) is van harte welkom!

Met hartelijke groet, Coach Fleur Irene

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay 


Copyright © Coach Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Je mag artikelen of delen van de website elders publiceren, maar alleen met vermelding van het copyright en de naam van de “HSP en de NARCIST” website.

Geef een reactie

Verklaring narcistisch gedrag en gedrag van een narcist uitgelegd
Gedrag van een narcist uitgelegd. Narcistisch gedrag uitgelegd
Sluit Menu
×

Winkelmand

%d bloggers liken dit: