Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?
Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?
Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?

Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?

Verborgen narcist vs open narcist.

Open narcist is iemand waarbij het egoïsme en het grootheidswaanzin voortdurend overheersen. Ze scheppen graag op en zijn erg overdreven in hun manier van doen.

Een open narcist zal zich beter doen voorkomen dan anderen en stelt zich hierin empathieloos naar zijn of haar medemens op. Een open narcist is erg op zichzelf gericht, is bijzonder manipulatief en veeleisend en verwacht van anderen dat hij of zij een speciale voorkeursbehandeling krijgen, ook als ze dat totaal niet verdienen. Een open narcist heeft een verstoord zelfbeeld waardoor hij of zij denkt buitengewoon geweldig en fantastisch te zijn. Een open narcist denkt dat hij of zij zo groots en geweldig is, dat de gewone medemens hem of haar onmogelijk kan begrijpen of kan bijbenen in zijn of haar grootsheid.

Doordat een open narcist zo luidruchtig bezig is met hun narcistische streken, zien we regelmatig de verborgen narcist over het hoofd. Velen denken bij het woord narcist aan een open narcist, terwijl het woord narcist (officieel) eigenlijk van toepassing is op een verborgen narcist.

Een verborgen narcist is iemand als een wolf in schaapskleren: hij of zij probeert de grootheidswaanzin verborgen te houden en doet zich charmant voor.

Een verborgen narcist denkt uitsluitend aan zijn of haar eigen gewin en belang en zijn totaal blind voor gevoelens, emoties en wensen van anderen. Een verborgen narcist zet je op een voetstuk en haalt je ongenadig hard neer en gaat vervolgens geniepig, vals en onopvallend met zijn of haar prooi aan de slag om te vernietigen. Een verborgen narcist zet verschillende maskers op bij verschillende gelegenheden en speelt een fantastisch stukje toneel op voor iedereen die maar applaudisseert voor hem of haar.

Een verborgen narcist leest anderen als een boek. Een verborgen narcist is erg geïnteresseerd in macht, rijkdom en status. Een verborgen narcist zal nooit de hulp van anderen in hun succes erkennen. Een verborgen narcist lijkt te goed om waar te wezen. Een verborgen narcist lijkt op een perfect iemand. Een verborgen narcist is daarom ook bijzonder lastig te herkennen als narcist.

Narcisten kunnen bijzonder lastig omgaan met kritiek. Ze eisen allemaal een voorkeursbehandeling en wee degene van wie ze die niet krijgen! 

Narcisme is een psychische aandoening en een persoonlijkheidsstoornis. Een narcist ziet zichzelf als superieur en alle anderen als inferieur. Ze willen bewondering en als ze het niet krijgen dan eisen ze het, zo belangrijk zien ze zichzelf. Ze voelen zich verheven boven anderen en gedragen zich ook zo. Ze kunnen zich nauwelijks inleven in anderen omdat ze altijd eerst aan henzelf denken.

Een narcist is niet in staat zichzelf, anderen en de wereld op een realistische manier te zien. 

Vanuit het perspectief van een persoonlijkheidsstoornis zal de narcist vrijwel nooit erkennen dat hij of zij een narcist is: het ligt namelijk allemaal niet aan hen; het zijn de anderen die het altijd fout doen, het zijn de anderen die de schuld hebben. Hen treft geen blaam.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: NPS

De kenmerken van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis (N.P.S.) zijn:

 • Overdreven gevoel van eigenwaarde,
 • Opgeblazen ego,
 • Grootheidswaan,
 • Voelt zich verheven boven anderen,
 • Egoïstisch  gedrag,
 • Overdrijven van de eigen prestaties,
 • Laag inlevingsvermogen,
 • Sterke behoefte aan bewondering,
 • Grootse fantasieën over macht, succes en rijkdom,
 • Ziet zichzelf als uniek en als een superieur persoon,
 • Manipulatief gedrag,
 • Veranderen hun normen en waarde direct als het hen beter uitkomt,
 • Arrogant en hooghartig gedrag,
 • Gebruiken anderen als ze er zelf beter van kunnen worden en
 • Stoten alle personen die dichtbij hen staan van zich af nadat het opgeblazen zelfvertrouwen in het begin juist mensen aantrok.

Open narcist

In de psychiatrie spreekt men van een narcistische persoonlijkheidsstoornis als het egoïsme en de grootheidswaanzin voortdurend overheersen bij iemand. (Met andere woorden: een open narcist DSM-V.)

Doordat ze het gevoel hebben dat zij ok zijn en de rest van de wereld niet ok, heerst er ook geen ziektebesef. Ze gaan er oprecht van uit dat er niets mis is met hen, maar van alles fout is bij anderen. Daarom zal iemand die mogelijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft geen behandeling zoeken en/of onderzoek accepteren. Hierdoor kan er slechts een ruwe schatting gemaakt worden hoeveel mensen er met een mogelijke narcistische persoonlijkheidsstoornis rondlopen.

Schatting: ongeveer 1% van de bevolking en volgens het DSM-IV treft het net iets meer mannen (50-75%) dan vrouwen 25-50%).

Herkennen open narcist

Een open narcist herkennen is een stuk makkelijker dan het herkennen van een verborgen narcist. Een open narcist wordt veel eerder herkent als een onmogelijk en grensoverschrijdend persoon dan een verborgen narcist.

Gedrag open narcist

Een open narcist laat duidelijk merken dat hij of zij zichzelf geweldig vindt! Een open narcist laat duidelijk merken dat hij of zij een enorm groot ego bezit. Een open narcist wil macht bezitten over anderen. Een open narcist kan zijn of haar arrogantie niet verbergen, is te veeleisend en tijdens discussies of een meningsverschil zet een open narcist alles op alles om keihard de confrontatie aan te gaan, omdat hij of zij moet winnen. Een open narcist voelt zich niet schuldig als hij of zij daarbij anderen mensen mee kwetst.

Doordat een open narcist ook erg charmant kan zijn, kan in eerste instantie een open narcist met dit onmogelijke en grensoverschrijdend gedrag wegkomen. Veel mensen nemen dan ook de benen als de open narcist zich weer eens niet weet te beheersen. Een open narcist heeft weinig vrienden en weinig “trouwe volgers,” iets wat een verborgen narcist wel heeft.

Herkennen verborgen narcist

Herkennen en onderkennen van het pathologisch narcisme binnen relaties is een groot probleem. In het bijzijn van anderen gedraagt een verborgen narcist zich totaal anders dan als hij of zij alleen thuis is met zijn of haar partner en kinderen. Heel veel mensen zullen zich rot schrikken als ze eens wisten wat er thuis allemaal afspeelt als er een verborgen narcist aanwezig is. De schuld wordt altijd maar weer neergelegd bij de partner in plaats van de narcistische veroorzaker.

Verborgen narcist

Een verborgen narcist zal er alles aan doen om zichzelf als voortreffelijk te presenteren aan de buitenwereld. Alsof de verborgen narcist een merknaam is die hij of zij moet uitdragen. Een verborgen narcist doet zich voor als charmant, vriendelijk, zorgzaam, meelevend, sympathiek, invoelend en als aardig, terwijl ze net zo egoïstisch, arrogant en veeleisend zijn als hun openlijke soortgenoten. 

Kenmerken verborgen narcist

Kenmerken van een verborgen narcist:

Kruipen snel in hun slachtofferrol,

Geven de schuld altijd aan anderen,

Wat er ook gebeurd, het ligt altijd aan de ander, nooit aan hun,

Grote problemen met intieme relaties,

Zetten je eerst op een voetstuk en halen je dan hard neer,

Partners die samenleven met een verborgen narcist raken zichzelf kwijt,

Trekken tegenpolen aan: hoogsensitieve personen,

Vrienden van verborgen narcisten hebben altijd het gevoel niet goed genoeg te zijn,

Verborgen narcisten hebben een enorme behoefte aan “trouwe volgers” die de narcist met open mond bewonderend aanstaren en voor hem of haar applaudisseren,

Gedraagt zich passief versus agressief,

Projecteren hun rotgevoelens altijd op anderen,

Zijn woorden versus zijn gedrag komen niet in overeenstemming,

Zijn jaloers op het succes van anderen,

Laten anderen zich schuldig voelen over zaken waar ze geen schuld aan hebben,

Gebruiken misselijkmakende manipulatietechnieken om anderen in het gareel te houden,

Ze zetten verschillende maskers op in verschillende omstandigheden en kunnen daarbij verschillende toneelrollen opvoeren,

Ze reageren overdreven gevoelig op kritiek,

Het draait altijd om hen,

Neemt geen enkele verantwoordelijkheid,

Nemen heel veel ruimte in,

Zijn dol op hun eigen stemgeluid,

Het zijn vakkundige leugenaars en bedriegers,

Ze veranderen de feiten,

Ze voelen zich beter als ze om kunnen gaan met anderen die minder goed dan hen zijn,

Doen zich voor als charmant,

Doen zich voor alsof ze erg empathisch zijn,

Het kan ze weinig schelen hoe ze anderen treffen met hun onmogelijke gedrag,

Kan zeer boos reageren als de buitenwereld meer van de verborgen narcist verwacht dan hij of zij in staat is te geven,

Keurt alles af wat anderen doen

En ze zijn bijzonder slim.

De moeilijkheid om een verborgen narcist te herkennen

Er bestaan akelig veel verschillende vormen narcisten, zoals verborgen en openlijke narcisten, en er bestaan veel verschillende narcistische persoonlijkheden.

Daar bestaan weer verschillende gradaties in, er zijn combinaties daarin mogelijk en de narcist kan trekjes hebben van andere persoonlijkheidsstoornissen. Narcisme kan voorkomen in een zeer milde vorm, ze kunnen zelfs hooggevoelig, hoogsensitief of introvert zijn, maar ook extreem gevaarlijk! De verschillende vormen narcisme verschillen ook weer in intensiteit.

Niemand is hetzelfde. Iedereen is verschillend. Dat geldt, vanzelfsprekend, ook voor narcisten. Met de ene narcist valt redelijk te leven, de ander is in staat om je te vermoorden. Er bestaan gezonde vormen van narcisme, normale vormen van narcisme, kwaadaardige en gevoelige narcisten en pathologische vormen van narcisme. En daar bestaan weer allerlei varianten en gradaties in. En narcisten kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Ook komt het voor dat iemand is opgegroeid in een narcistische omgeving en het gedrag kopieert, zonder zelf narcistisch te zijn!

Hoe behandelt de verborgen narcist zijn of haar partner zodra ze alleen zijn en het publiek vertrokken is?

Verborgen narcisten zijn meesters in het opvoeren van ware toneelstukjes zodra ze publiek hebben. In het bijzijn van anderen deed mijn nex (narcistische ex) zich voor als een liefhebbende en zorgzame vader. In het bijzijn van anderen deed mijn nex zich voor als een buitengewoon charmante persoonlijkheid. In het bijzijn van anderen deed mijn nex zich voor als harde en eerlijke werker. In het bijzijn van anderen kraakte mijn nex mij altijd volledig af en deed het doen voorkomen dat ik ontzettend dankbaar mocht zijn dat hij bij me bleef omdat ik totaal gek was en niet spoorde.

Gedrag verborgen narcist

In het bijzijn van anderen deed mijn nex alsof al onze zakelijke successen uitsluitend dankzij hem tot stand waren gekomen. In het bijzijn van anderen deed mijn nex alsof alle briljante zakelijke ideeën van hem afkomstig waren. In het bijzijn van anderen betaalde mijn nex wel eens mijn koffie. In het bijzijn van anderen betaalde mijn nex wel eens sportschoenen voor onze zoon. Zucht. Ze moesten eens weten wat er met het gedrag van mijn nex gebeurde zodra het publiek vertrokken was… 

Om je in het gareel te houden gebruikt de verborgen narcist allerlei misselijkmakende technieken. De verborgen narcist bedreigt je, liegt tegen je, onthoud je van belangrijke informatie, gebruikt geld als manipulatiemiddel, steelt geld van je, laat je alles betalen, maakt schulden waar jij voor opdraait, vervalst je handtekening, verstopt belangrijke papieren van je, maakt dierbare spullen van je kapot, slaat je, gooit je van de trap af, houd je s nachts wakker, kraakt alles wat je doet of zegt af, heeft continu kritiek op je, vernedert je zowel thuis als in het openbaar, flirt met anderen waar je bij staat en blijft maar tegen anderen beweren dat jij degene bent die niet spoort…

En dat maakt het allemaal zo lastig om een narcist te herkennen. Veel slachtoffers van het narcisme doen er jaren en jaren over eer ze in de gaten krijgen dat ze mogelijk met een verborgen narcist te maken hebben als levenspartner. Ook familieleden van verborgen narcisten krijgen vroeg of laat in de gaten dat er echt iets niet klopt. Vaak gaan er jarenlange ellende aan vooraf eer je ontdekt dat je mogelijk met een verborgen narcist te maken hebt (gehad).

Als jij en ik er al jaren over doen eer we in de gaten kregen dat we mogelijk met een verborgen narcist te maken hebben (gehad) als levenspartner, terwijl we 24/7 samen waren, hoe lang denk je dat de gemiddelde persoon er over doet om een verborgen narcist te herkennen? Een gemiddeld persoon kan je beste vriend zijn, je collega. je buurvrouw, de hulpverlener, de schooljuf van de kinderen, de advocaat, de rechter en enzovoort enzovoort.

Hoogsensitief en heb je een narcistische partner?

Veel HSPers en hoogsensitieve personen hebben een verborgen narcist als partner en voelen zich alleen en onbegrepen. 

Deze site, de HSP en de NARCIST.nl site, richt zich dan ook op hoogsensitieve personen (m/v) met een verborgen narcist (m/v) als partner. En deze HSPers willen graag helen van het narcisme.

Nieuw hier? Weet je niet waar of hoe te beginnen?

Ontvang 3 ebooks GRATIS bij je inschrijving!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang gratis:

Het ontsnappingsplan”, als je wil ontsnappen aan je narcist. Ideaal als je het gevoel hebt geen kant op te kunnen, als je alles kwijt bent en niets meer te verliezen hebt,

Meer energie nodig,” als je wil winnen van een narcist moet je over vitale energie beschikken! Ideaal als je energieniveau laag is en jij je uitgeput, moe, overweldigd en overprikkeld bent en je meer energie nodig hebt om de nare situatie in je leven te veranderen,

Stappenplan narcist verlaten,” hoe je in 7 stappen je narcist verlaat! Ideaal als je wil ontdekken hoe jij je narcist kan verlaten en welke stappen daarvoor nodig zijn.

Behalve de 3 gratis ebooks ontvang je ook gratis tips, adviezen over het narcisme, over je hooggevoeligheid en over het helingsproces. Je gegevens zijn veilig bij mij en inschrijven is geheel gratis en uitschrijven kan wanneer je maar wenst! Iedereen (m/v) is van harte welkom!

Met hartelijke groet, Coach Fleur Irene

Afbeelding van ThePixelman via Pixabay

Afbeelding van baerbelborn via Pixabay

Copyright © Coach Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Je mag artikelen of delen hieruit elders publiceren, maar alleen met vermelding van het copyright en de naam van de “HSP en de NARCIST” website. 


Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?
Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?
Sluit Menu
×

Winkelmand

%d bloggers liken dit: