Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?
Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?
Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?

Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?

Verborgen narcist vs open narcist.

Er is een verschil tussen open en verborgen narcisme. Je zou kunnen stellen dat het beestje gemaakt is uit dezelfde homp klei en dat hun motivatie hetzelfde is, maar zij gedragen zich verschillend.

Open narcisten zijn zich absoluut niet bewust en voelen zich niet schuldig hoe hun onmogelijke gedrag anderen beinvloed. Zij geloven en zijn er ook van overtuigd dat ze superieur zijn en het recht hebben zich zo te gedragen zoals zij zich gedragen. Zij geloven en zijn er heilig van overtuigd dat zij het recht hebben op alle aandacht en zij gedragen zich dan ook alsof ze alle aandacht van anderen verdienen. Mochten deze narcisten ooit ervaren dat ze met mislukkingen te maken krijgen, dan is dat altijd de schuld van anderen. Zij geloven namelijk dat ze altijd onschuldig zijn.

Verborgen narcisten zitten anders in elkaar dan open narcisten en gedragen zich dus ook anders. Deze narcisten kunnen wat angstig en wat onzeker overkomen, een beetje timide en wat verloren zelfs. 

Dit in grote tegenstelling tot een open narcist die zichzelf opblaast en een behoorlijk groot ego blijkt te bezitten. Open narcisten stappen direct op hun doel of prooi af, zijn doortastend en staan altijd in de middelpunt van de belangstelling, terwijl een verborgen narcist met iets wat lijkt op een conflict of op een rem dat hem weerhoudt om direct in de middelpunt van de belangstelling te staan. Asof de verborgen narcist eerst de situatie moet bestuderen, als een schaakspel, voordat hij een zet maakt. Wel heeft de verborgen narcist grootse dromen en de wildste fantasieën hoe hij het kan bereiken om voor altijd in de middelpunt van de belangstelling te staan.

Uitsluitend degene die echt dichtbij een verborgen narcist staan of leven, kunnen een glimp van deze twijfel, deze rem, opvangen.

Open narcist is iemand waarbij het egoïsme en het grootheidswaanzin voortdurend overheersen. Ze scheppen graag op en zijn erg overdreven in hun manier van doen.

Een open narcist zal zich beter doen voorkomen dan anderen en stelt zich hierin empathieloos naar zijn of haar medemens op. Een open narcist is erg op zichzelf gericht, is bijzonder manipulatief en veeleisend en verwacht van anderen dat hij of zij een speciale voorkeursbehandeling krijgen, ook als ze dat totaal niet verdienen. Een open narcist heeft een verstoord zelfbeeld waardoor hij of zij denkt buitengewoon geweldig en fantastisch te zijn. Een open narcist denkt dat hij of zij zo groots en geweldig is, dat de gewone medemens hem of haar onmogelijk kan begrijpen of kan bijbenen in zijn of haar grootsheid.

Doordat een open narcist zo luidruchtig bezig is met hun narcistische streken, zien we regelmatig de verborgen narcist over het hoofd. Velen denken bij het woord narcist aan een open narcist, terwijl het woord narcist (officieel) eigenlijk van toepassing is op een verborgen narcist.

Een verborgen narcist is iemand als een wolf in schaapskleren: hij of zij probeert de grootheidswaanzin verborgen te houden en doet zich charmant voor.

Een verborgen narcist denkt uitsluitend aan zijn of haar eigen gewin en belang en zijn totaal blind voor gevoelens, emoties en wensen van anderen. Een verborgen narcist zet je op een voetstuk en haalt je ongenadig hard neer en gaat vervolgens geniepig, vals en onopvallend met zijn of haar prooi aan de slag om te vernietigen. Een verborgen narcist zet verschillende maskers op bij verschillende gelegenheden en speelt een fantastisch stukje toneel op voor iedereen die maar applaudisseert voor hem of haar.

Een verborgen narcist leest anderen als een boek. Een verborgen narcist is erg geïnteresseerd in macht, rijkdom en status. Een verborgen narcist zal nooit de hulp van anderen in hun succes erkennen. Een verborgen narcist lijkt te goed om waar te wezen. Een verborgen narcist lijkt op een perfect iemand. Een verborgen narcist is daarom ook bijzonder lastig te herkennen als narcist.

Narcisten kunnen bijzonder lastig omgaan met kritiek. Ze eisen allemaal een voorkeursbehandeling en wee degene van wie ze die niet krijgen! 

Narcisme is een psychische aandoening en een persoonlijkheidsstoornis. Een narcist ziet zichzelf als superieur en alle anderen als inferieur. Ze willen bewondering en als ze het niet krijgen dan eisen ze het, zo belangrijk zien ze zichzelf. Ze voelen zich verheven boven anderen en gedragen zich ook zo. Ze kunnen zich nauwelijks inleven in anderen omdat ze altijd eerst aan henzelf denken.

Een narcist is niet in staat zichzelf, anderen en de wereld op een realistische manier te zien. 

Vanuit het perspectief van een persoonlijkheidsstoornis zal de narcist vrijwel nooit erkennen dat hij of zij een narcist is: het ligt namelijk allemaal niet aan hen; het zijn de anderen die het altijd fout doen, het zijn de anderen die de schuld hebben. Hen treft geen blaam.

Narcistische persoonlijkheidsstoornis: NPS

De kenmerken van iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis (N.P.S.) zijn:

 • Overdreven gevoel van eigenwaarde,
 • Opgeblazen ego,
 • Grootheidswaan,
 • Voelt zich verheven boven anderen,
 • Egoïstisch  gedrag,
 • Overdrijven van de eigen prestaties,
 • Laag inlevingsvermogen,
 • Sterke behoefte aan bewondering,
 • Grootse fantasieën over macht, succes en rijkdom,
 • Ziet zichzelf als uniek en als een superieur persoon,
 • Manipulatief gedrag,
 • Veranderen hun normen en waarde direct als het hen beter uitkomt,
 • Arrogant en hooghartig gedrag,
 • Gebruiken anderen als ze er zelf beter van kunnen worden en
 • Stoten alle personen die dichtbij hen staan van zich af nadat het opgeblazen zelfvertrouwen in het begin juist mensen aantrok.

Open narcist

In de psychiatrie spreekt men van een narcistische persoonlijkheidsstoornis als het egoïsme en de grootheidswaanzin voortdurend overheersen bij iemand. (Met andere woorden: een open narcist DSM-V.)

Doordat ze het gevoel hebben dat zij ok zijn en de rest van de wereld niet ok, heerst er ook geen ziektebesef. Ze gaan er oprecht van uit dat er niets mis is met hen, maar van alles fout is bij anderen. Daarom zal iemand die mogelijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft geen behandeling zoeken en/of onderzoek accepteren. Hierdoor kan er slechts een ruwe schatting gemaakt worden hoeveel mensen er met een mogelijke narcistische persoonlijkheidsstoornis rondlopen.

Schatting: ongeveer 1% van de bevolking en volgens het DSM-IV treft het net iets meer mannen (50-75%) dan vrouwen 25-50%).

Herkennen open narcist

Een open narcist herkennen is een stuk makkelijker dan het herkennen van een verborgen narcist. Een open narcist wordt veel eerder herkent als een onmogelijk en grensoverschrijdend persoon dan een verborgen narcist.

Gedrag open narcist

Een open narcist laat duidelijk merken dat hij of zij zichzelf geweldig vindt! Een open narcist laat duidelijk merken dat hij of zij een enorm groot ego bezit. Een open narcist wil macht bezitten over anderen. Een open narcist kan zijn of haar arrogantie niet verbergen, is te veeleisend en tijdens discussies of een meningsverschil zet een open narcist alles op alles om keihard de confrontatie aan te gaan, omdat hij of zij moet winnen. Een open narcist voelt zich niet schuldig als hij of zij daarbij anderen mensen mee kwetst.

Doordat een open narcist ook erg charmant kan zijn, kan in eerste instantie een open narcist met dit onmogelijke en grensoverschrijdend gedrag wegkomen. Veel mensen nemen dan ook de benen als de open narcist zich weer eens niet weet te beheersen. Een open narcist heeft weinig vrienden en weinig “trouwe volgers,” iets wat een verborgen narcist wel heeft.

Herkennen verborgen narcist

Herkennen en onderkennen van het pathologisch narcisme binnen relaties is een groot probleem. In het bijzijn van anderen gedraagt een verborgen narcist zich totaal anders dan als hij of zij alleen thuis is met zijn of haar partner en kinderen. Heel veel mensen zullen zich rot schrikken als ze eens wisten wat er thuis allemaal afspeelt als er een verborgen narcist aanwezig is. De schuld wordt altijd maar weer neergelegd bij de partner in plaats van de narcistische veroorzaker.

Verborgen narcist

Een verborgen narcist zal er alles aan doen om zichzelf als voortreffelijk te presenteren aan de buitenwereld. Alsof de verborgen narcist een merknaam is die hij of zij moet uitdragen. Een verborgen narcist doet zich voor als charmant, vriendelijk, zorgzaam, meelevend, sympathiek, invoelend en als aardig, terwijl ze net zo egoïstisch, arrogant en veeleisend zijn als hun openlijke soortgenoten. 

Kenmerken verborgen narcist

Kenmerken van een verborgen narcist:

Kruipen snel in hun slachtofferrol,

Geven de schuld altijd aan anderen,

Wat er ook gebeurd, het ligt altijd aan de ander, nooit aan hun,

Grote problemen met intieme relaties,

Zetten je eerst op een voetstuk en halen je dan hard neer,

Partners die samenleven met een verborgen narcist raken zichzelf kwijt,

Trekken tegenpolen aan: hoogsensitieve personen,

Vrienden van verborgen narcisten hebben altijd het gevoel niet goed genoeg te zijn,

Verborgen narcisten hebben een enorme behoefte aan “trouwe volgers” die de narcist met open mond bewonderend aanstaren en voor hem of haar applaudisseren,

Gedraagt zich passief versus agressief,

Projecteren hun rotgevoelens altijd op anderen,

Zijn woorden versus zijn gedrag komen niet in overeenstemming,

Zijn jaloers op het succes van anderen,

Laten anderen zich schuldig voelen over zaken waar ze geen schuld aan hebben,

Gebruiken misselijkmakende manipulatietechnieken om anderen in het gareel te houden,

Ze zetten verschillende maskers op in verschillende omstandigheden en kunnen daarbij verschillende toneelrollen opvoeren,

Ze reageren overdreven gevoelig op kritiek,

Het draait altijd om hen,

Neemt geen enkele verantwoordelijkheid,

Nemen heel veel ruimte in,

Zijn dol op hun eigen stemgeluid,

Het zijn vakkundige leugenaars en bedriegers,

Ze veranderen de feiten,

Ze voelen zich beter als ze om kunnen gaan met anderen die minder goed dan hen zijn,

Doen zich voor als charmant,

Doen zich voor alsof ze erg empathisch zijn,

Het kan ze weinig schelen hoe ze anderen treffen met hun onmogelijke gedrag,

Kan zeer boos reageren als de buitenwereld meer van de verborgen narcist verwacht dan hij of zij in staat is te geven,

Keurt alles af wat anderen doen

En ze zijn bijzonder slim.

De moeilijkheid om een verborgen narcist te herkennen

Er bestaan akelig veel verschillende vormen narcisten, zoals verborgen en openlijke narcisten, en er bestaan veel verschillende narcistische persoonlijkheden.

Daar bestaan weer verschillende gradaties in, er zijn combinaties daarin mogelijk en de narcist kan trekjes hebben van andere persoonlijkheidsstoornissen. Narcisme kan voorkomen in een zeer milde vorm, ze kunnen zelfs hooggevoelig, hoogsensitief of introvert zijn, maar ook extreem gevaarlijk! De verschillende vormen narcisme verschillen ook weer in intensiteit.

Niemand is hetzelfde. Iedereen is verschillend. Dat geldt, vanzelfsprekend, ook voor narcisten. Met de ene narcist valt redelijk te leven, de ander is in staat om je te vermoorden. Er bestaan kwetsbare vormen van narcisme, kwaadaardige en gevoelige narcisten en pathologische vormen van narcisme. En daar bestaan weer allerlei varianten en gradaties in. En narcisten kunnen zowel mannen als vrouwen zijn. Ook komt het voor dat iemand is opgegroeid in een narcistische omgeving en het gedrag kopieert, zonder zelf narcistisch te zijn!

Lees ook: Verschillende typen en soorten narcisten, een overzicht.

Gedrag verborgen narcist

In het bijzijn van anderen deed mijn nex alsof al onze zakelijke successen uitsluitend dankzij hem tot stand waren gekomen. In het bijzijn van anderen deed mijn nex alsof alle briljante zakelijke ideeën van hem afkomstig waren. In het bijzijn van anderen betaalde mijn nex wel eens mijn koffie. In het bijzijn van anderen betaalde mijn nex wel eens sportschoenen voor onze zoon. Zucht. Ze moesten eens weten wat er met het gedrag van mijn nex gebeurde zodra het publiek vertrokken was… 

Om je in het gareel te houden gebruikt de verborgen narcist allerlei misselijkmakende technieken. De verborgen narcist bedreigt je, liegt tegen je, onthoud je van belangrijke informatie, gebruikt geld als manipulatiemiddel, steelt geld van je, laat je alles betalen, maakt schulden waar jij voor opdraait, vervalst je handtekening, verstopt belangrijke papieren van je, maakt dierbare spullen van je kapot, slaat je, gooit je van de trap af, houd je s nachts wakker, kraakt alles wat je doet of zegt af, heeft continu kritiek op je, vernedert je zowel thuis als in het openbaar, flirt met anderen waar je bij staat en blijft maar tegen anderen beweren dat jij degene bent die niet spoort…

En dat maakt het allemaal zo lastig om een narcist te herkennen. Veel slachtoffers van het narcisme doen er jaren en jaren over eer ze in de gaten krijgen dat ze mogelijk met een verborgen narcist te maken hebben als levenspartner. Ook familieleden van verborgen narcisten krijgen vroeg of laat in de gaten dat er echt iets niet klopt. Vaak gaan er jarenlange ellende aan vooraf eer je ontdekt dat je mogelijk met een verborgen narcist te maken hebt (gehad).

Als jij en ik er al jaren over doen eer we in de gaten kregen dat we mogelijk met een verborgen narcist te maken hebben (gehad) als levenspartner, terwijl we 24/7 samen waren, hoe lang denk je dat de gemiddelde persoon er over doet om een verborgen narcist te herkennen? Een gemiddeld persoon kan je beste vriend zijn, je collega. je buurvrouw, de hulpverlener, de schooljuf van de kinderen, de advocaat, de rechter en enzovoort enzovoort.

Hoogsensitief en heb je een narcistische partner?

Veel HSPers en hoogsensitieve personen hebben een verborgen narcist als partner en voelen zich alleen en onbegrepen. 

Deze site, de HSP en de NARCIST.nl site, richt zich dan ook op hoogsensitieve personen (m/v) met een verborgen narcist (m/v) als partner. En deze HSPers willen graag helen van het narcisme.

Afbeelding van ThePixelman via Pixabay

Afbeelding van baerbelborn via Pixabay


Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl . Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Nieuw hier en weet je niet waar je moet beginnen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang gratis de 7daagse emailserie: “Minder angst, minder stress en minder narcisme,” speciaal voor HSPers, waarin we gaan ontdekken welke patronen het zijn die je zo aantrekkelijk maken voor narcisten en andere destructieve personen, waar die patronen vandaan komen en hoe we deze patronen veranderen naar gezonde patronen. Uitschrijven kan wanneer je maar wenst en je gegevens zijn absoluut veilig bij me.

Hij/zij verhaal : Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle online producten van de HSP en de NARCIST website, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het HSP slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannelijke HSPers slachtoffer van een vrouwelijke narcist!

Please follow and like us:
Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?
Verborgen narcist vs open narcist, wat is het verschil?