Wie we zijn

Our website address is: https://hspendenarcist.nl.

We bevinden ons in:

Calle Jose Garcia Allo 42

38626 Valle San Lorenzo

Santa Cruz de Tenerife, Spanje

In deze privacyverklaring van HSP en de Narcist website omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

 1. Welke gegevens gebruiken jullie?
  Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
PersoonsgegevenDoel
1.1   Website bezoekers:IP adressenVoor het bijhouden van bezoekersstatistieken.
1.2   Klanten die zich registreren:Naam contactpersoon (verplicht)om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.
Naam bedrijf (niet verplicht)Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratie verplichtingen.
Adres bedrijf (niet verplicht)Om de klant te identificeren, voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratie verplichtingen.
E-mailadres (verplicht) Om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en van gedane bestellingen, om u toegang te geven tot de trainingen om u de factuur toe te zenden, om email nieuwsbrieven te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven of als u een afspraak met ons plant, voorverdere correspondentie.
Wachtwoord (verplicht)Om uw account te beveiligen en alleen u toegang te geven tot uw account.
Telefoonnummer (niet verplicht) Om contact met u op te nemen bij eventuelevragen en voor klantonderzoeken.
1.3   Gegevens die worden gegenereerd via de website:Bestelgeschiedenis (bestelde en gedownloade producten):om bij te houden welke producten zijn besteld en gedownload, voor de facturatie, voor onze administratie.
Factuurgegevens(bestelde producten en kosten daarvan, naam persoon, emailadres ) : voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratie verplichtingen.
1.4   Andere gegevensInhoud van eventuele (email) correspondentie met de klant en anderepersonen, waaronder via ons Social media accounts:om met u te corresponderen.
 1. Aan wie geven jullie mijn gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

2.1   Leveranciers (waaronder “bewerkers”)Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
2.2   Accountant / boekhouderDe gegevens die op uw factuur staan moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder.
2.3   Juridisch adviseursBij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uwgegevens doorgeven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk in verband met de juridische procedure.
2.4   OverheidsinstantiesAls we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uwgegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
 1. Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de eer?
  1. Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER)
   opgeslagen, namelijk in Nederland en in Spanje.
 2. Plaatsen jullie cookies?
  1. Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat alleen om functionele cookies. Kijk in onze cookieverklaring voor meer informatie.
 1. Wat zijn mijn rechten?
  1. U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.
  2. Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account. Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.
 1. Wat als u vragen of klachten heeft?
  1. Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.
 2. Kan deze privacyverklaring veranderen?
  1. Ja. Deze privacyverklaring is van HSP en de NARCIST website—–. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Bewaartermijnen

Uw persoonlijke gegevens, zoals uw emailadres, bewaren we voor een periode van zeven jaar i.v.m. wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden.

Wij hebben net zo´n hekel aan spam als u! HSP en de Narcist verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inschrijving gratis mini online cursus en nieuwsbrief

Inschrijven voor de nieuwsbrief via het inschrijfformulier

Het is mogelijk om je in te schrijven voor de digitale HSP en de NARCIST nieuwsbrief. De volgende gegevens worden gevraagd bij het gebruik van de functionaliteit:

• Voornaam en achternaam (fictieve namen worden geaccepteerd)

• E-mailadres (verplicht)

Na het versturen van het formulier worden het e-mailadres en voornaam opgeslagen in de beveiligde database van MailChimp, onder het account van HSP en de NARCIST, met als doel om U als lid van de nieuwsbrief op de hoogte te brengen van informatie en adviezen van de HSP en de NARCIST website. Het is altijd mogelijk u voor de nieuwsbrief af te melden, bijvoorbeeld door onderaan de nieuwsbrief op ‘uitschrijven’ te klikken. Raadpleeg ook het privacybeleid van MailChimp, wanneer u wil weten hoe MailChimp omgaat met (persoons)gegevens.

Cookies

HSP en de Narcist website zet op de website diensten in die gebruikmaken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met het bezoeken van pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via de browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Who we share your data with

HSP en de Narcist verzamelt op verschillende manieren gegevens over haar klanten. Sommige gegevens worden aan de klant gevraagd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Een deel van de gegevens verkrijgen we door vast te leggen hoe u met onze producten omgaat, bijvoorbeeld door het gebruik van technologieën zoals cookies en het ontvangen van foutrapporten of gebruiksgegevens van onze software op uw apparaat.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Bestellingen gedaan op de website worden 1 jaar bewaard, daarna worden alle gegevens automatisch verwijdert.

Laat je een bericht of reactie achter onder een blogpost, blijft het bericht staan net zo lang de website bestaat, behalve als je aan Fleur Irene vraagt of het bericht verwijdert kan worden.

Voor de gebruikers die zich via de website registreren, bewaren we de gegevens die je opgeeft. Iedere aangemelde gebruiker kan diens gegevens aanpassen of verwijderen, behalve hun gebruikersnaam. Website admin kunnen dezelde gevens aanpassen of verwijderen.

Welke rechten heb je over je eigen geplaatste data hier op deze website?

Als je een gebruiker bent van deze website, of als je een reactie hebt achtergelaten op deze site, dan kan je een aanvraag indienen om alle gegevens over jou en alle ingevoerde gegevens door jou in een overzicht te zetten. Vanzelfsprekend mag je ook vragen of we alle gegevens van je willen verwijderen. Behalve die gegevens die we wettelijk moeten behouden om aan de wettelijke eisen van de administratie te kunnen voldoen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

HSP en de NARCIST behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 16/03/2022 .