Misbruik, wat is dat? Wat betekent misbruik en wanneer ben je misbruikt?

Misbruik, wat is dat? Wat betekent misbruik en wanneer ben je misbruikt?

Wat is misbruik? Hoe ontstaat misbruik? Gebeurt misbruik altijd bewust? Wat betekent misbruik eigenlijk en wat zijn de gevolgen van misbruik, ook voor het misbruikte kind? Laten we bij het begin beginnen om uit te leggen wat misbruik is, hoe misbruik ontstaat en hoe je ontdekt of je mogelijk met misbruik te maken hebt:

Als er een baby geboren wordt, vraagt deze zich niet af: “Ben ik goed genoeg?” of: “Ben ik het waard om van te houden?” De hersenstam van dit kleintje is uitsluitend bezig met overleven: ”Wie zal me voeden?” en: “Wie zal er voor me zorgen?” en: ”Wie bied me troost en knuffelt met me?”

Waarom huilt een baby? En wat heeft een huilende baby met misbruik te maken?

Waarom huilt een baby?

Het ontbreken van een liefdevolle knuffel of een geruststellende stem of een gewelddadige uitbarsting van de verzorger, zal de kleine al snel als zeer nadelig ervaren. Vooral als het om een herhalend patroon gaat. Een baby “weet” dankzij diens hersenstam dat het kan sterven als niemand de kleine oppakt en er even mee knuffelt. Dus zet het op een krijsen, want dat is de enige manier dat een baby heeft om de aandacht te trekken van de verzorgende ouder.

Misbruik kan bewust of onbewust plaatsvinden

Misbruik vindt onbewust of bewust plaats. Vaak realiseren we ons niet eens dat er mogelijk sprake is van misbruik. Omdat we gedrag kopiëren zoals wij zelf zijn opgevoed: emotioneel afstandelijk bijvoorbeeld, omdat we niet beter weten. Wisten. Nog niet zo lang geleden luidde het advies: “Laat huilende baby´s maar huilen.” Wat een marteling! Onbewust hebben velen ouders nietsvermoedend hun baby mishandelt op advies van “deskundigen” en andere professionelen, zonder af te gaan op het gezonde verstand of intuïtie.

Nu, ook dankzij wetenschappelijk hersens onderzoek, weten we wat de nare effecten zijn als we baby´s laten huilen. Zelfs nu we dit weten, zijn er nog steeds (narcistische) ouders, die de verzorgende ouder dwingen niet naar de baby te gaan als deze huilt.

Als baby´s en jonge kinderen opgroeien in een misbruik omgeving: wat dan? Waar krijgen ze allemaal mee te maken op veel te jonge leeftijd?

Als baby’s en jonge kinderen opgroeien in een misbruik omgeving: wat dan? Waar krijgen ze allemaal mee te maken op veel te jonge leeftijd?

  • Baby´s krijgen te maken met verstoting door de jonge moeder die droomde van een ander leven, of met armoede of met een boze vader. Of met werkende ouders die er nooit zijn en waar nooit een (veilige) band mee opgebouwd kon worden. Of met geweld, verwaarlozing, misbruik en/of met mishandeling.
  • Baby´s krijgen te maken met afwezige ouders, met verslaafde ouders of met gewelddadige ouders.
  • Baby´s krijgen te maken met het gebrek aan liefde en aan liefdevolle liefkozingen en knuffels. Baby´s groeien op in een liefdeloze omgeving, waar het niet gezien of gehoord wordt, waar welzijn en gezonde mentale kansen tot het opgroeien tot gezonde jong volwassene ver te zoeken is.
  • Baby´s krijgen te maken met ouders en verzorgers die zelf in een overlevingsstand leven: bang zijn en in angst leven. Zij zijn amper in staat om voor zichzelf te zorgen, laat staan die zorg te geven waar de kleine recht op heeft.
  • Baby´s krijgen te maken met afstandelijke moeders, omdat ze gedwongen werden hun baby´s te houden na een verkrachting. Iedere keer als de moeder geconfronteerd wordt met de baby, wordt ze automatisch herinnerd aan de traumatische gebeurtenis.
  • Baby´s die te maken krijgen met een sekte omgeving, met manipulatie en/of met hersenspoeltechnieken.
  • Baby´s krijgen te maken met moeders die na de bevalling in een zware depressie verzeild raken.

Ben ik als baby of als jong kind misbruikt? Ben ik vroeger misbruikt? Hoe ontdek ik of ik met misbruik te maken had?

Ben ik als baby of als jong kind misbruikt? Ben ik vroeger misbruikt? Hoe ontdek ik of ik met misbruik te maken had?

Vraag jij je af of je te maken had met misbruik? Je onderbewuste verdringt nare (jeugd)herinneringen om je te beschermen, daarom is het heel goed mogelijk dat je je niet meer bewust bent van de nare ervaring, maar dat je wel het gevoel hebt dat er vroeger “iets” is gebeurd. Mogelijk iets naars. Mogelijk bewust, maar het is ook heel goed mogelijk dat het misbruik onbewust plaatsvond.

Hoe ontdek je dat je met misbruik te maken had? Hoe herken je misbruik? Signalen en kenmerken van misbruik zijn o.a.:

Maar, hoe ontdek je dat je met misbruik te maken had? Hoe herken je misbruik? Hoe herken je misbruik bij jezelf of bij een ander?

Enkele signalen of kenmerken van misbruik zijn o.a:

Wat als je misbruikt bent door je eigen biologische ouder?

Wat als je misbruikt bent door je eigen biologische ouder?

Misbruik is ook dat de baby zich niet kan hechten aan diens ouders en/of verzorgers, laat staan dat er sprake is van een gezonde en veilige hechting. Hoe dwaas is het dat een baby zich niet veilig voelt bij diens eigen ouders en zich niet veilig kan hechten. Dat het in pure angst opgroeit bij iemand die biologisch gezien een ouder is, maar die het niet waard is om de titel “ouder” te dragen.

De ouder die misbruikt

De misbruik ouder, misbruik vader of misbruik moeder

Is het niet misbruik, als deze kinderen gedwongen worden door de overheid om 50% bij de ene en 50% bij de andere ouder te blijven, na een scheiding? Juist als het om een scheiding gaat waarvan een ouder een misbruik ouder is? Juist als het om een scheiding gaat van een narcistische ouder? Zelfs als die ene ouder slechts een biologische ouder is en de titel van: “verantwoordelijke ouder” absoluut niet verdient, aangezien het om iemand gaat die officieel geen diagnose heeft maar wel met een heuse verborgen stoornis rondloopt en dus een angstaanjagende en gevaarlijke gek is? Omdat deze ouder gewetenloos, empathie loos en zonder een greintje van inlevingsvermogen achter gesloten deuren diens bloedeigen kinderen op allerlei mensonterende manieren, vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, mishandelt?

Contact verbreken met je ouder die je misbruikt heeft: “Maar het is je moeder!”

Contact verbreken met je ouder die je misbruikt heeft: “Maar het is je moeder!”

Als je op volwassen leeftijd besluit te breken met deze ouder, helpt de onwetende omgeving een handje mee om het misbruik te verergeren en te verdiepen, door te roepen: “Contact verbreken? Maar het is je moeder!”

Misbruik vindt op vele manier plaats, is vaak onzichtbaar voor de buitenwereld. Maar dat betekent niet dat er geen sprake was van misbruik omdat anderen het niet zagen gebeuren of omdat de kinderen toen niet met een zichtbaar blauw oog rondliepen.

Is jouw moeder een misbruik moeder? De misbruik ouder: als je moeder een loeder is!

Is jouw moeder een misbruik moeder? Als je moeder een loeder is

Wanneer gaat het tot de maatschappij doordringen dat er moeders zijn, die loeders zijn? Ondanks dat ze lief naar je glimlachen? Achter gesloten deuren is het een ware nachtmerrie (geweest) voor de kleine. Onzichtbaar voor de buitenwereld, vond er achter gesloten deuren emotioneel misbruik plaats. De hersenen van deze jonge kinderen zijn niet ontwikkeld om om te kunnen gaan met misbruik van hun moeder en veroorzaakt grote schade!

Deze moeder (of vader) verdient het absoluut niet de titel: “ouder,” of: “moeder,” of “vader” te dragen, maar verdienen het om een enorme schop achter hun…je weet wel, te krijgen: iedere seconde van de dag voor de rest van hun leven.

Schei alsjeblieft uit met deze: “Maar het is je moeder! Dat doe je toch niet?” Ieder slachtoffer met een misbruik moeder, loopt al jaren en jaren te wikken en te wegen over diens besluit. Ontkracht dat besluit niet door het slachtoffer als idioot te bestempelen alsof deze niet diens besluit goed doordacht genomen heeft!

Nooit meer contact met een narcist, hoe doe je dat?

Hoe ernstig en hoe schadelijk is misbruik voor jonge kinderen?

Hoe ernstig en hoe schadelijk is misbruik voor jonge kinderen?

Jonge kinderen nemen veel meer dingen in zich op dan we ons mogelijk realiseren. Hoe jonger, hoe gevoeliger je bent voor stemmingen uit je omgeving. Denken dat je kind te jong is om het te begrijpen…het is eigenlijk andersom! De vroegste ervaringen hebben de grootste impact omdat dit een periode is waar de hersenen van het jonge kind het snelst groeit.

Misbruik? PTSS! Post Traumatisch Stress Syndroom klachten!

Misbruik? PTSS! Post Traumatisch Stress Syndroom klachten!

We hebben allemaal – denk ik – wel eens van: Post Traumatisch Stress Syndroom (P.T.S.S.) gehoord. Juist ja. De veteranenziekte. Veteranen die na een oorlog thuiskomen en zo getraumatiseerd zijn dat hun alarmsysteem af blijft gaan, zelfs als er geen gevaar meer is. Het onbewuste van ieder mens, jong en oud, kent geen tijd. Dus zelfs nadat de oorlog 20 jaar geleden afspeelde, de veteraan blijft last houden van deze o zo vervelende en indringende nachtmerries en andere P.T.S.S. klachten. Vanzelfsprekend leven we allemaal enorme mee met deze veteranen, toch?

Maar wisten jullie dat er op 1 oorlogsveteraan 30 kinderen zijn die opgroeien met P.T.S.S.? Dertig! En alsof het aantal nog niet schokkend genoeg is: dit is slechts het topje van een reusachtige ijsberg dat verscholen onder water ligt.

Misbruik? Ik word toch niet misbruikt?

Misbruik? Ik word toch niet misbruikt?

Wie wordt er niet misbruikt – door hun ouder, door hun kind, door hun (ex)partner, door hun baas, door een collega, door een schooljuf en/of bijvoorbeeld door een sportcoach – zonder dat ze zich realiseren of beseffen dat er sprake is van misbruik?

Het is verboden om “nee” te zeggen of dingen te weigeren!

Als je ingeprent bent dat je volgzaam en gehoorzaam moet zijn, voelt elke vorm van confrontatie ongemakkelijk, omdat je nooit geleerd hebt dat je “nee” mag zeggen. Sterker nog, je hebt geleerd dat je geen “nee” mocht zeggen!

Het idee dat je het waard bent om je eigen grenzen aan te geven, dat je het waard bent om jezelf te mogen zijn, is van je afgenomen.

Wat zijn de gevolgen van misbruik?

Wat zijn de gevolgen van misbruik?

Veel mensen die met misbruik te maken hebben gehad – misbruik in welke vorm dan ook – reageren daarop door hun gevoelens weg te drukken, hun gevoelens van “nee” weg te stoppen en gaan anderen behagen. Ze worden “pleasers.”

Veel HSP, maar vooral juist ook de codependenten onder ons, zullen dit herkennen. Met als gevolg dat ze jaren en jaren “ja” zeiden tegen dingen waarvan je diep van binnen wist dat je ze eigenlijk helemaal niet wilde. Je gaat dingen vermijden, zoals lastige gesprekken, want opkomen voor jezelf voelde verdomd ongemakkelijk aan.


Wat zijn de gevolgen van een misbruikt kind?

Wat zijn de gevolgen voor een misbruikt kind?

Een misbruikt kind gaat lijden onder die pijnlijke ervaringen. Verwaarlozing, mishandelingen, eenzaamheid, negeren, armoede…veel kinderen gaan over op zelfsabotage, zelfverminking, zelfbeschadiging, zelfmoord, overlevingsstand, of andere ingewikkelde en frustrerende gedragspatronen die ze de rest van hun leven bij zich houden.

Het diepe gevoel van nodig zijn, bevestiging te krijgen en gewaardeerd te worden, ontbreekt na misbruik, terwijl kinderen juist hiernaar snakken!


Wat is een verslaving? Waarom ontstaan verslavingen? Een verslaving is: liefde en troost voor misbruikte kinderen!

Wat is een verslaving? Waarom ontstaan verslavingen? Een verslaving is: liefde en troost voor misbruikte kinderen

Wat is een verslaving en waarom ontstaan verslavingen? Snoep is vaak de enige vorm van liefde en troost die deze kinderen kennen. Snoep is het enige middel dat deze misbruikte kinderen kennen om hun angsten en stress even te doen vergeten. Later zal deze snoepbehoefte uitgroeien tot een suikerverslaving.

Drugsverslaafden zijn niets anders dan zwaar getraumatiseerde kinderen die nu volwassen zijn en nooit voorlichting hebben gekregen over misbruik. Om die traumatiseerde stemmen uit het verleden het zwijgen op te leggen en zich een klein moment “goed” en “ontspannen” te voelen, wordt er drugs gebruikt, of ontstaat er een andere verslaving. Een verslaving aan medicijnen of aan pijnstillers bijvoorbeeld. En het misbruikte kind wil maar wat graag die fijne gevoelens vaker ervaren, dus wordt er meer en vaker drugs gescoord.

Misbruik? Wat zijn de gevolgen voor de maatschappij?

Misbruik? Wat zijn de gevolgen voor de maatschappij?

Je hoeft geen Einstein te zijn om te begrijpen dat dit enorm grote gevolgen heeft voor de maatschappij: depressiviteit, zelfmoord, zelfbeschadigingen, verslavingen plus al die verwoeste levens die met P.T.S.S. klachten rondlopen, vaak zelfs zonder medische hulp of ondersteuning. Het ontwricht een samenleving, totdat er een moment komt dat de hele maatschappij vastloopt.

Is misbruik normaal?

Is misbruik normaal?

Misbruik is normaal voor je geworden, als je ermee bent opgegroeid. Ook in je volwassen leven. Je wist immers niet dat wat er vroeger thuis afspeelde, niet normaal was. Niemand die je voorlichting gaf dat het ook anders kan. Dus velen zitten verstrikt in een relatie dat allesbehalve liefdevol is en vaak zelfs angstaanjagend is.

Misbruik is niet normaal, omdat er schade ontstaat bij het slachtoffer. Dat het mogelijk om onzichtbaar misbruik gaat en het misbruik onzichtbaar is voor anderen, wil niet zeggen dat de schade minder schadelijk is! Ook bij onzichtbaar misbruik ontstaan P.T.S.S. klachten!

Wanneer is er sprake van misbruik?


Wanneer is er sprake van misbruik?

Er is sprake van misbruik als er (bewust of onbewust) over de grens heengegaan wordt van het slachtoffer. Mensen die geen geweten, geen empathie en geen inlevingsvermogen bezitten zullen eerder een ander misbruiken, ook diens bloedeigen kinderen, aangezien hen het inzicht ontbreekt dat ze de grens van een ander overtreden. Natuurlijk lopen er ook griezels los rond die bewust en doelbewust de grenzen van de ander overtreden, en ja, ook die van hun bloedeigen kinderen of (huwelijks) partner of ouder.


Welke vormen van misbruik zijn er?

Welke vormen van misbruik zijn er?

Misbruik kent vele vormen, ze zijn zichtbaar als je regelmatig klappen krijgt, in elkaar geslagen wordt en vaak met een blauw oog of met gebroken botten rondloopt. Maar misbruik is ook veel vaker onzichtbaar en goed verborgen voor de buitenwereld, bijvoorbeeld: emotioneel misbruik en narcistisch misbruik.

Maar misbruik kan ook financieel zijn: je moet je salaris inleveren, je moet alles betalen, je wordt opgezadeld met enorme grote schulden die op jouw naam zijn gemaakt of iemand is een parasiet en teert op jouw spaarcenten.

Misbruik kan ook seksueel zijn, verkracht worden door familieleden bijvoorbeeld of nog erger: verkracht worden terwijl je een kind bent.

Misbruik van iemands vertrouwen na bijvoorbeeld manipulatie dat op een smerige manier is ingezet tegen het slachtoffer. Verbaal misbruik, je moet er toch niet aan denken dat er iedere dag tegen je gescholden wordt? Dag in, dag uit?

Misbruik van ouderen die kwetsbaar zijn en afhankelijk zijn van hulp van anderen.


Hoeveel vormen van misbruik bestaan er?

Hoeveel vormen van misbruik bestaan er?

Eigenlijk zijn er heel veel verschillende vormen van misbruik, te veel om ze allemaal op te noemen. En dat is eigenlijk best triest, dat er zoveel soorten misbruik bestaan, dat het teveel is om ze allemaal op te noemen…

Kinderen groeien op met onopvallend of juist door opvallend gedrag

Deze baby´s groeien op met het idee hun ouders of verzorgers niet lastig te vallen: ze willen degene die verantwoordelijk zijn voor hun opvoeding niet lastig vallen met hun zorgen. Onopvallend groeien ze op, houden zich verborgen en proberen de aandacht of niet op henzelf te leggen door anderen zoveel mogelijk te behagen, of door juist wel de aandacht dat te trekken door opvallend gedrag. Stelen, pesten of noem het maar op. Gedrag dat de aandacht trekt van de ouders of verzorgers. Goedschiks of kwaadschiks. Diep van binnen schreeuwen ze om aandacht en huilen ze stilletjes.

Wat is het wat kinderen willen?

Kinderen willen geen cadeaus. Kinderen willen geen sportschoenen. Kinderen willen geen dure uitstapjes. Kinderen willen “quality time” met hun ouders of verzorgers. Die kleine fijne en liefdevolle momenten met hun ouder, dat is wat ze willen en waar ze naar snakken. Liefdevolle aandacht en geen snauw. Een liefdevolle knuffel en geen duw. Een liefdevolle blik en geen blik waar pure walging uitstraalt.

Copyright © 2023 Fleur Irene. De blogs en artikelen op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Citeren van en linken naar de blogs en artikelen is enkel toegestaan met een link naar deze site en met de juiste bronvermelding.

Afbeelding van Goran Horvat via Pixabay 

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Nieuw hier en weet je niet waar je moet beginnen? Schrijf je in voor de zondagochtend nieuwsbrief van Fleur Irene en ontvang gratis het mini-E-book: “Waarom trek ik narcisten aan?” Uitschrijven kan wanneer je maar wenst! De nieuwsbrief is geschreven voor mijn doelgroep: Hsp’ers die worstelen met hun gevoeligheid, narcisme, trauma, stress, herstel en heling, emotioneel misbruik en met hun welzijn en gezondheid.

Hij of zij verhaal: Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle online-producten van de HSP en de NARCIST website, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het HSP slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannelijke HSP’ers slachtoffer van een narciste!

Deze maand (April 2023) bestaat de domeinnaam HSP en de NARCIST.nl 4 jaar, maar dat betekent niet dat ik pas slechts 4 jaar bezig ben met het doorgronden van het narcisme van een narcist: daar ben ik sinds 2008 dag en nacht mee bezig. Eerst via de Infocoach website (die niet meer bestaat, maar waarbij het onderwerp “narcisme” werkelijk storm liep!), toen via de ExitNarcist website. Echter wist ik in 2008 niet dat ik een introverte HSP ben.

Daarom: feestkortingen!! Alle prijzen zijn deze maand weer flink verlaagd in de hoop dat we allemaal in een minder angstige en minder stressvolle narcistische wereld mogen leven, aangezien onze kennis weer is bijgespijkerd! Maar ook om de andere kant van de medaille: om in staat te zijn te kunnen helen en te herstellen van het narcisme speciaal ontwikkeld voor HSP, voor zeer lage prijzen te mogen aanbieden. Zelfs als helen en herstel eerder niet lukte, of als je enorm worstelt met verborgen misbruik van een narcist, in de shop van de HSP en de NARCIST.nl kan iedere HSP diens hart ophalen rondom het thema narcisme.

Fantastische en onweerstaanbare feest aanbiedingen zijn nu tijdelijk in de webshop, soms met wel meer dan 60% korting, terug te vinden!!

Please follow and like us:
Je bekijkt nu Misbruik, wat is dat? Wat betekent misbruik en wanneer ben je misbruikt?
Misbruik, wat is dat? Wat betekent misbruik en wanneer ben je misbruikt?