Kan een narcist van iemand houden?
Kan een narcist van iemand houden?

Kan een narcist van iemand houden?

Ik ontvang regelmatig vragen in de trant van:

Kan een narcist van iemand houden?

Wat het betekent als een narcist zegt: “Ik hou van je?”

Ik houd van hem, maar houdt hij van mij?

Is een narcist in staat om van iemand te houden?

Houdt de narcist van zijn kinderen?

Houdt de narcist van zijn partner?

Houdt de narcist van zijn ouders?

Houdt een narcist van je?

Houdt hij van mij? Of houdt hij niet van me?

Voelt de narcist liefde?

Waarom negeert de narcist mij?

Heeft de narcist ooit gevoelens voor me gehad?

Is de narcist in staat om verliefd te worden?

Is de narcist verliefd op me geweest?

Kan een narcist verliefd worden?

Kan een narcist van zijn kind houden?

Geeft de narcist om mij en de kinderen?

Kan je helen van narcisme?

Hoog tijd om aan deze vragen aandacht te besteden en antwoorden te geven d.m.v. dit artikel: Kan een narcist van iemand houden?

Hij, zij lijkt zo lief, liefdevol, zorgzaam en een goed persoon te zijn!

Er zijn narcisten die gedurende zeer lange tijd liefdevol, zorgzaam en goede personen lijken te zijn, terwijl de werkelijkheid afschrikwekkend is. Er zijn zelfs narcisten die dit gedrag tot een ware kunst verheven hebben. Het is verbluffend en verbazend om te ontdekken hoe goed narcisten hun liefdevolle, gulle, koesterende en zorgzame gedrag kunnen veinzen. Het is een uitgekookt stukje toneel waar menig narcist een Oscar voor zou moeten ontvangen, het zit namelijk zo goed in elkaar.

Iedere narcist gebruikt een manipulerende werkwijze om nieuwe prooien en slachtoffers te vangen, nadat ze een methode gebruiken om te ontdekken of je een geschikte prooi voor ze bent. 

Echte liefde bestaat en jij bent de ware voor me!

Er zijn vele verhalen bekend dat een narcist jarenlang liefdevol en zorgzaam kon zijn. Dat de narcist vertelt dat echte liefde bestaat en dat jij de ware bent. Dat de narcist gul is in het geven van aandacht, tijd en toewijding. Dat de narcist je op handen lijkt te dragen. De partner van deze narcist kan niets anders dan heel veel van deze narcist houden, want deze narcist lijkt de goedheid zelve! En al die liefdevolle en zorgzame aandacht en gedrag werkt sterk verslavend, wie wil dat nu niet binnen een relatie? Het lijkt er zelfs op alsof de narcist zichzelf compleet wegcijferd ten gunste van een ander. Of zou het om een tactiek gaan, een bijzondere werkwijze van de narcist?

Er zijn ook narcisten die het kortere tijd volhouden om liefdevol, zorgzaam en een goed persoon te zijn. Deze narcisten dragen je op handen, aanbidden je, behandelen je liefdevol en reageren zorgzaam op je, om in een oogwenk je te behandelen alsof je de ergste vijand bent. Dit gedrag heeft een behoorlijk verwoestend effect op de slachtoffers en raken in de war. De narcist gedraagt zich als een kameleon en verandert van een charmante heer of dame naar een duivel en weer terug. 

Kan een narcist liefde voelen?

Heel veel prooien, slachtoffers en overlevers van het narcisme worstelen dan ook enorm met deze vraag: “Hoe kan iemand die zich zo lang liefdevol en zorgzaam voordeed en oprecht geïnteresseerd leek te zijn in mijn welzijn en mij zelfs aanbad, een narcist zijn?”

Goede vraag! Hoe kan een narcist tegen je zeggen dat hij, of zij, van je houdt terwijl hij, of zij, je ook voortdurend rot en naar behandelt? Hoe kan iemand die zo lief en zorgzaam is, je in een oogwenk devalueren tot iets laags? Hoe kan iemand die je aanbid je achterlaten op ongure plekken en je helemaal aan je lot overlaten? Hoe kan iemand die je op handen draagt je gaslighten? Hoe kan iemand die een goed persoon is dreigen de kinderen iets ergs aan te doen? Hoe kan iemand zich wegcijferen en je vervolgens wekenlang negeren en de stilte behandeling geven?

Dit gedrag van de narcist is een enorme kwelling en heeft niets met liefde te maken. 

Is een narcistische relatie een liefdesrelatie?

In eerste instantie, tijdens het prille begin, lijkt het er op dat je met een liefdesrelatie te maken hebt.

Soms gaan er jaren voorbij dat je op een roze wolk leeft in de perfecte illusie dat de narcist de prins op het witte paard is of je droomprinses, maar er komt een moment dat het masker af gaat en dat de narcist voeding van je nodig heeft door een emotionele reactie uit je te krijgen d.m.v. manipulatie, emotioneel misbruik of door gaslighting.

Hoe kan iemand je de liefde verklaren, beweren dat hij, of zij, zielsveel van je houdt en je ondertussen naar en rot behandelen? Wat een narcist zegt en wat een narcist doet zijn twee heel verschillende dingen.

De werkelijkheid is dat je te maken hebt met een narcistische relatie.

Wat het betekent als een narcist zegt: ik hou van je?

Een narcist die zegt van je te houden en je op handen draagt, krijgt van jou wat de narcist wil: je liefde, je aandacht, je tijd, je lichaam, je investering, je geld, je huis, je bankrekening en enz. In de beginfase van jullie relatie zal het om liefde lijken. Zolang de narcist het vol kan houden om liefdevol en zorgzaam te zijn, zal het om liefde lijken.

Maar zodra het masker af gaat, krijgen we met nog een typisch narcistisch dingetje te maken: het gevoel dat bij de narcist heerst dat hij, of zij, recht heeft op je. Recht heeft op je lichaam. Recht heeft op je bankrekening. Recht heeft op je huis. Recht heeft om je te mishandelen. Recht heeft om je te negeren. Recht heeft om je te bezitten. Omdat hij, of zij, ooit de woorden: “Ik hou van je,” gebruikte.

Waarom gaat een narcist te keer terwijl er niets aan de hand is?

Zodra de narcist uitbarst en het masker af gaat, komt er een monster te voorschijn. Woest trapt de narcist je de grond in, vernedert en kleineert je, terwijl je geen idee hebt wat er mis is gegaan of wat je fout gedaan hebt. Het is een enorme worsteling waar heel veel partners van narcisten mee zitten: waarom geeft de narcist niet aan wat hem, of haar, dwars zit, maar begint direct wild om hem heen te slaan?

Zonder het te weten heb je iets gedaan of gezegd wat een enorme trigger is voor het valse zelf van de narcist. Iets wat het valse zelf doet wankelen. Koud, kil, gewetenloos, wraakzuchtig en kwaadaardig gaat de narcist te keer tegen je. De narcist jaagt je angst aan en een oerangst neemt het van je over.

De narcist gaat wreed tegen je tekeer, alles om maar een emotionele reactie uit je te krijgen. Hoe meer emotionele reacties, hoe beter: zonder je voeding kan de narcist niet overleven of bestaan.

Een narcist kan niet overleven zonder je emotionele reacties en laat je ergste nachtmerries uitkomen om aan voeding te komen.

Typische voorbeelden hoe een narcist voeding emotionele reacties uit je krijgt:

Iedere narcist hanteert een werkwijze om te bepalen of je een geschikte prooi bent. Hoe meer onzichtbare wonden je hebt, hoe beter. In de beginfase van jullie relatie luistert de narcist aandachtig naar al je verhalen over je pijn, je verdriet, je worstelingen om te bepalen waar je zwakke plekken liggen.

Heb jij te maken met verlatingsangst en heb je dat in de beginfase van jullie relatie aan de narcist vertelt dat verlatingsangst een grote worsteling van je is? Wedden dat de narcist dreigt je te verlaten als jij niet ophoudt met “zeuren” en nu nondeju eens gaat doen wat de narcist wil dat je gaat doen?

Een oerangst wordt bij je wakker geschud: je ergste nachtmerrie kan werkelijkheid gaan worden nu de narcist dreigt je te verlaten! Je smeekt, krijst, huilt of gilt op een hysterische manier om er maar voor te zorgen dat de narcist je niet verlaat. Je hebt het in het begin niet zo in de gaten omdat je angst zo overweldigend is, maar je narcist staat stilletjes te grijnzen van je emotionele uitbarsting want dat was exact waar de narcist op uit is: emotionele reactie van je is voeding voor de narcist.

Zonder je emotionele reactie en uitbarsting kan de narcist niet overleven.

Waarom negeert de narcist mij?

Snak je naar intimiteit, verbondenheid en naar saamhorigheid? De narcist zal je weken negeren. Uitsluitend met als doel je gek van angst te maken dat de verbondenheid verbroken is. Compleet genegeerd worden roept bij iedereen een oerangst op en narcisten maken daar graag misbruik van om een emotionele reactie of emotionele uitbarsting uit je te krijgen.

Als je het moeilijk vind om alleen te zijn, zal het de narcist een waar duivels genoegen zijn om je regelmatig (opzettelijk) alleen achter te laten. Het liefst zonder melding te maken wanneer de narcist weer terug komt of veel te laat terugkomen. Thuisgekomen zal de narcist de vermoorde onschuld uithangen, maar het gaat om een typisch narcistische tactiek om emotionele reacties en emotionele uitbarstingen uit te lokken.  

Als je aangeeft dat de narcist een grens is overgegaan, of als je aangeeft dat het gedrag van de narcist niet door de beugel kan, of als je aangeeft dat je rechten hebt of je spreekt de narcist aan op diens verantwoordelijkheid over iets, is het enige wat je bereikt dat het gedrag van de narcist verergert. Erger nog: de narcist beschuldigt je van alles en nog wat.

Spanningen lopen hoog op, conflicten worden niet aangepakt of opgelost maar verergeren en je loopt de hele dag op eieren. Je bent enorm op je hoede en waakt er voor om een misstap te maken, alhoewel je eigenlijk nooit zeker weet bij een narcist wat diens definitie van een misstap eigenlijk is.

Hoe kan iemand die zo lief en zorgzaam is een narcist zijn?

Toch zijn er heel veel prooien, slachtoffers en overlevers van narcisten die zo in verwarring zijn gebracht door die momenten dat de narcist zich ook als geweldig, lief, zorgzaam en als een goed persoon gedraagt, dat ze het amper kunnen geloven of bevatten dat het om narcisme gaat.

Het is ook heel moeilijk om te bevatten dat iemand die zich jarenlang liefdevol, zorgzaam en als een goed persoon zich voordeed in werkelijkheid afschrikwekkend is. 

De gulle narcist

We kunnen de vraag ook omkeren: hoe kan iemand die zich zo afschrikwekkend gedraagt ook zo gul, lief en zorgzaam zijn?

Want lieve dames en heren, er bestaan narcisten die de gulheid zelve zijn: ze geven gul aan liefdadigheid, overladen hun partners en kinderen met de mooiste kado´s en met de duurste vakanties, belonen hun werknemers vorstelijk en onderhouden hun dierbaren en naasten rijkelijk. De gulle narcist kan ook gul zijn in het geven van diens tijd of aandacht of is gul in iets anders. Alles zal de narcist gul geven om maar indruk te maken op anderen.

Behalve dat ze gul zijn kunnen ze ook zeer welwillend zijn, hoe zit dat dan? Waar is het gebrek aan empathie, menselijkheid en aan geweten gebleven bij deze gulle narcisten? 

Dit type narcist, deze gul gevende narcist die zo welwillend lijkt over te komen, geeft heel veel aan anderen met een doel: het gevoel van de narcist om belangrijk en onmisbaar te zijn, te versterken. Het is zijn manier om bevestiging te zoeken dat hij belangrijk is.

Door gul te geven kunnen anderen niet meer zonder de gulle gift, omdat ze afhankelijk zijn gemaakt. Als dank voor de gulle gift dragen anderen de narcist op handen, applaudisseren voor de narcist en schenken de narcist hun volste aandacht. Met als resultaat: de narcist voelt zich superieur! Deze narcist weet dat anderen niet meer zonder hem, of haar, kunnen! Het is een vorm van controle krijgen over anderen. Anderen zullen de narcist geven wat hij of zij wil, om maar toegang te houden tot de gulle giften van de narcist! 

De narcist pronkt en geniet van de aandacht! Deze narcist maakt (diepe) indruk op anderen door diens gulheid, onzelfzuchtigheid en vriendelijkheid. Dit is een werkwijze van de gulle narcist om nieuwe prooien en slachtoffers te vangen. Zodra de nieuwe prooien en slachtoffers zijn gevangen, komt op den duur het afschrikwekkende gedrag te voorschijn.

En net met als al die andere prooien en slachtoffers beseffen de meeste in eerste instantie niet waar ze mee te maken hebben. Sterker nog, ze voelen zich enorme geluksvogels! Te laat, veel te laat, komen ze uiteindelijk tot de ontdekking dat de gulle gift van de narcist met niets te vergelijken is met wat de nieuwe prooien en slachtoffers geven: hun levensenergie.

Zonder de voeding van anderen kan een narcist niet overleven.

Zonder de voeding van anderen kan een narcist niet overleven. Een gulle narcist is niets anders dan dat deze narcist een andere vorm van trukendoos open trekt om zieltjes te winnen. Alle woorden van een narcist zijn niet bezield. Woorden is voor een narcist niets anders dan lege inhoud. Woorden van een narcist betekenen niets.

Het is het gedrag op lange termijn waarnaar gekeken moet worden als je met een narcist te maken hebt.

En dat geldt ook als je kind bent van een narcist, werknemer bent van een narcist, een vriend bent van een narcist, de buren bent van een narcist, familie bent van een narcist, de baas bent van een narcist, de collega bent van een narcist, een studiegenoot bent van een narcist, de sportmaat bent van een narcist en enz.

Het enige wat telt voor iedere narcist is: het resultaat: voeding krijgen en nieuwe zieltjes winnen. Niets meer en niets minder. En dat heeft niets met liefde te maken.

Blijven bij een narcist omdat hij zo zielig is?

Zonder de voeding van anderen kan een narcist niet overleven. Daarom zal de narcist ook niet veranderen. Daarom is het zinloos om te blijven bij een narcist “omdat de narcist zo zielig is” en om de narcist heel veel liefde en aandacht te geven. De narcist kan niets met je “liefde,” de narcist kan uitsluitend overleven en bestaan door je emotionele reacties en door je emotionele uitbarstingen.

Een narcist en je liefdevolle houding, werken niet. Een narcist en je emotionele uitbarstingen, werken wel.

Het heeft geen zin om te blijven bij een narcist en al je liefde aan hem te schenken. De narcist kan daar niets mee. De narcist heeft voeding nodig om te overleven en zijn voeding krijgt hij uitsluitend door je emotionele reacties. Hoe lief je ook bent, hoeveel liefde je een narcist ook schenkt, de narcist zal je altijd naar en rot behandelen zodat hij voeidng uit je krijgt.

Door je uit je slaap te houden, door alle spanningen en stress en doordat je niet voldoende voor jezelf zorgt, haalt de narcist je uit balans. Dat doen alle narcisten. Hoe meer jij uit balans bent, hoe meer emotionele reacties je aan de narcist geeft.

Is de narcist in staat om van iemand te houden?

De narcist is niet in staat om van iemand te houden. De narcist is niet in staat een emotionele band te scheppen met iemand. Vier systemen binnen de hersenen van iedere narcist zijn onvolledig ontwikkeld en staan niet in (de juiste) verbinding met andere delen van de hersenen. Hierdoor mist bij iedere narcist het verlangen om intiem te zijn met anderen. Hierdoor kan een narcist niet empathisch zijn.

Daar komt nog eens bij dat iedere narcist er heilig van overtuigd is dat als anderen echt zouden weten hoe de narcist in elkaar steekt, niemand hem, of haar, nog moet.

Behalve dat, emotionele intelligentie ontbreekt bij een narcist, waardoor ze nooit de verantwoordelijkheid vrijwillig nemen over hun liefdeloze daden, gedrag en acties die niet door de beugel kunnen. Het is daardoor altijd de fout van een ander, of de schuld van een ander.

Is het liefde? Gaat het om liefde?

Dit is geen liefde. Dit gedrag van de narcist heeft niets met liefde te maken. De narcist geeft nooit iets uit het hart maar altijd met een verborgen doel. De narcist gaat altijd berekenend te werk.

Wat de narcist zegt is misleidend, de daden, de acties en het gedrag van de narcist spreken de waarheid: de narcist geeft niets om je. Ook niet om de kinderen. Jullie dienen als voeding. Om nog maar te zwijgen over dat pathologisch liegen van de narcist. Liefde heeft niets te maken met al die lastercampagnes en andere kwaadsprekerij over je, achter je rug om. 

Alles wat jullie samen hebben of hadden heeft niets met liefde te maken. Liefde doet geen pijn. Liefde is eerlijk en puur en dat heeft niets met narcisme te maken.

Echte liefde

Echte liefde zit diep binnen in je. Echte liefde heeft alles met zelfliefde te maken en binnen je relatie met de narcist kreeg je niet eens de kans om jezelf aandacht te geven. Echte liefde betekent dat je voor jezelf dit narcistische gedrag nooit meer zal accepteren, omdat je het waard bent en echt te waardevol bent om kennis te gaan maken met echte liefde.

Echte liefde ontdekken doe je door jezelf allereerst te helen van het narcisme. Reken af met het narcisme en met de onzichtbare wonden. Laat het narcisme nooit meer de spelbreker zijn naar een nieuw leven vol geluk, (innerlijke) vrede en blijdschap, waar je als persoon mag groeien en bloeien.

De jarenlange twijfel: “Houd de narcist wel van me? Houd de narcist niet van me?” heeft diepe wonden geslagen in je ziel. Je hersenen hebben al die tijd gesnakt naar een emotionele verbondenheid met je narcistische partner, dat nooit tot stand kwam. 

Helen van narcisme

Helen van narcisme doe je niet uitsluitend door te helen van het narcisme, ook die zwakke plekken en patronen die je tot zo´n aantrekkelijke prooi hebben gemaakt voor de narcist, moeten aangepakt worden. Je innerlijk heeft klap op klap te verduren gekregen en is toe aan liefdevolle heling vol compassie en zelfliefde.

Helen van narcisme doe je ook door te begrijpen hoe het narcisme werkt en in elkaar steekt, zodat je het herkent en nooit meer intrapt. Jij bent het licht, de narcist is het duister en het is de hoogste tijd dat jij je lichtje weer laat stralen en laat schijnen. In het begin zal het gaan om een zwak vlammetje maar hoe verder je komt binnen het helingsproces, hoe sterker je licht zal schijnen.

Het is tijd om de aandacht nu op jezelf te richten en je te gaan concentreren op je herstel. Door het herstel ga je jezelf terug vinden, jezelf waarderen, van jezelf houden maar ga je ook die patronen aanpakken die je zo aantrekkelijk hebben gemaakt voor narcisten.

Het zijn die patronen die het zo moeilijk voor je maken om weg te gaan bij een narcist, die het zo moeilijk maken om het “geen contact” met een narcist vol te houden, te herstellen en verder gaan met je eigen leven. Je droomleven en je toekomst waar je altijd al over droomde ligt in handbereik als je begint met het herstellen van het narcisme en aan de slag gaat met je oude eerdere ongenezen wonden.

Door te herstellen leer je afstand te nemen van de negatieve boodschappen van de narcist en diens projecties i.p.v. misleidende overtuigingen voor jezelf te maken. Dankzij het helingsproces zal je het misleidende gedrag van een narcist niet langer accepteren en gaan kiezen voor jezelf.

Lees ook: Helen van narcisme. Het Helingsproces.

Afbeelding van S. Hermann & F. Richter via Pixabay 

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl . Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Nieuw hier en weet je niet waar je moet beginnen? Schrijf je in voor de zondagochtend nieuwsbrief van Fleur Irene en ontvang gratis het mini-E-book: “Waarom trek ik narcisten aan?” Uitschrijven kan wanneer je maar wenst! De nieuwsbrief is geschreven voor mijn doelgroep: Hsp’ers die worstelen met hun gevoeligheid, narcisme, trauma, stress, herstel en heling, emotioneel misbruik en met hun welzijn en gezondheid.

Behoefte om je hart te luchten? Om los te komen van de narcist? Wil je opluchting ervaren en herstellen van narcisme en loskomen van de narcist? Neem dan een kijkje bij de e-mailcursus: Therapeutisch Schrijven: Lucht je hart, speciaal voor HSP na narcisme, volgens de Fleur Irene Methode.

Hij/zij verhaal : Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle online-producten van de HSP en de NARCIST website, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het HSP slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannelijke HSPers slachtoffer van een vrouwelijke narcist!

Please follow and like us:
Je bekijkt nu Kan een narcist van iemand houden?
Kan een narcist van iemand houden?