HSP en narcisme: Hoe leer je een kind met een narcistische ouder omgaan met het narcisme?
HSP en narcisme: Hoe leer je een kind met een narcistische ouder omgaan met het narcisme?
HSP en narcisme: Hoe leer je een kind met een narcistische ouder omgaan met het narcisme?


HSP en narcisme: Hoe leer je een kind met een narcistische ouder omgaan met het narcisme?

Kind van een narcistische ouder

Naar de buitenwereld toe lijkt het gezin normaal, maar binnen het gezin komen narcistische mishandelingen, gaslighting, manipulatie, gebrek aan structuur, emotionele verstikking en andere dingen die niet normaal zijn voor. Opvoeding in de dagelijkse verzorging ontbreekt bij het kind met een narcistische ouder. Als kind moet je vooral voldoen aan de behoeftes van de narcistische ouder. Als kind moet je vooral de narcistische ouder op een voetstuk plaatsen en hem of haar bewonderen.

Verwaarlozing komt vaak voor, aangezien de narcistische ouder vooral bezig is met zichzelf en geen oog heeft wat een kind nodig heeft. De narcistische ouder is niet in staat van het kind te houden. Maar is het kind in staat de narcist te geven wat hij of zij wenst, dan duldt de narcist het kind om zich heen.

Het kind van een narcistische ouder moet voldoen aan de (emotionele) behoefte van de narcist, terwijl dit andersom moet zijn. Het kind krijgt heel wat negatieve kritiek te verwerken, er wordt niet geluisterd naar het kind en er is totaal geen interesse in het kind. Het kind mag zichzelf niet zijn en veel kinderen met een narcistische ouder cijferen zichzelf weg. Het kind leeft in angst dat het niet goed genoeg is voor de narcistische ouder.

Thuis is het niet oké!

Doe niet alsof alles oké is! Nee, het is niet oké thuis en het kind met een narcistische ouder voelt haarscherp aan dat er iets is wat niet klopt. Bij vriendjes gaat het er namelijk anders aan toe. Het kind voelt de spanning heel goed aan. Het kind weet drommels goed dat er 1 ouder is die constant op eieren loopt en dat de andere ouder doet waar hij of zij zin in heeft. 

Lees ook: Huiselijk geweld en emotioneel misbruik door een narcist of ander destructief persoon.

Voorlichting over het narcisme

Geef het kind voorlichting over het narcisme, op diens niveau, zonder papa of mama een narcist te noemen! Als het kind ouder is en je voelt aan dat het er “rijp” voor is, kan je uitleggen aan je kind dat je vermoedt dat de andere ouder narcistisch is.

Van groot belang is dat het kind weet wat manipulatie is, hoe manipulatie werkt, welke manipulatietechnieken er bestaan en hoe het kind manipulatie kan herkennen.

Een narcist liegt veel. Een narcistische ouder is in staat om tegen zijn of haar eigen kind te beweren dat het kind liegt. En herhaalt regelmatig tegen het kind dat het kind liegt. Totdat er een kwade dag komt dat het kind gaat geloven dat het liegt. De werkelijkheid is: de narcistische ouder projecteert zijn of haar narigheid op het kind, zodat de narcist verlost is van zijn of haar eigen ballast. Het kind draagt nu de ballast van de narcistische ouder.

Lees ook: Voorlichting over narcisme, ook voor kinderen is deze kennis noodzakelijk!

Kinderen die hoogsensitief zijn, zullen ergens “aanvoelen” en “weten” dat het niet liegt, ondanks wat hun narcistische ouder steeds beweerd van wel. Dat is de intuïtie van het kind om het kind te waarschuwen. Maar als kind neem je graag aan wat je ouder tegen je zegt, hij of zij is immers papa of mama. Immers, als je papa, of mama, niet kunt geloven of vertrouwen, wie dan wel? Zonder voorlichting over het narcisme, weet het kind niet dat er grenzen zijn in wat het moet geloven wat papa en mama zeggen.

Totdat ik zelf met het narcisme in aanraking kwam, wist ik niet wat narcisme of een narcistische persoonlijkheid was of betekende. Als kind had ik nog nooit over het narcisme gehoord! Laat staan dat ik wist hoe manipulatie werkte en of ik dat kon herkennen als een narcist bezig was met diens vele manipulatietechnieken en andere hersenspelletjes!

Lees ook: Herken het narcisme vanaf nu voor altijd zodat je nooit meer in de valkuil van een narcist trapt!

Vragen over het narcisme

Wees eerlijk, lieg niet tegen het kind met een narcistische ouder. Beantwoord eerlijk alle vragen die het kind heeft en gaat krijgen in de toekomst over het narcisme. Neem de tijd om op alle vragen een eerlijk antwoord te geven. Het kind krijgt hierdoor het gevoel dat het altijd bij je terechtkan. Dat is een pluspunt, aangezien het kind eigenlijk nooit terechtkan bij de narcist.

Er zijn ouders die het heel moeilijk vinden om een gesprek aan te knopen met hun kinderen, besef dat je ook met elkaar kan praten als je samen dingen doet: knutselen, pizza bakken, wandelen met de hond, fietsen en enz. Het liefst iets samen doen wat het kind ontzettend leuk vindt om te doen! Er zijn kinderen die het fijner vinden om te praten terwijl ze dingen doen.

Lees ook: Rechten van het kind tijdens een scheiding of vechtscheiding

Hoe leer je een kind spelenderwijs nee zeggen?

Leer het kind met een narcistische ouder “nee” te zeggen. Een kind met een narcistische ouder moet direct leren om “nee” te zeggen tegen zaken en dingen die het kind niet wil doen. 

Speel een toneelstukje met het kind, een rollenspel desnoods, en laat het kind zien wat er gebeurt als het kind steeds “ja” zegt en laat het zien wat er gebeurt als het kind “nee” zegt tegen zaken wat het kind niet wil doen. 

Eerst speel je een toneelstukje waar het kind “ja” zegt tegen het boze en vervolgens speel je een toneelstukje waar het kind “nee” zegt tegen het boze. (Jij speelt het “boze.” Overdrijf het boze niet! Afhankelijk van de leeftijd en of het kind sensitief is, stem je af hoe eng het boze voor je kind kan zijn. )

Laat het kind vooral kind zijn en dompel het kind nu niet direct onder deze materie. Af en toe even de aandacht hierop vestigen is prima.

Sprookjes zijn een fantastisch leermoment voor ieder kind: het goede versus het kwade. Samen sprookjes lezen en het kind vragen stellen over wie nu het goede, of juist het kwade, is en waarom iemand goed of kwaad is, helpt het kind inzicht te krijgen.

Hoe je dit allemaal doet staat uitgelegd in het Boek: “Kind van een narcist, volwassen kind van een narcistische ouder

Lees ook: Dochter van een narcistische moeder? Heb jij een narcist als moeder?

Spelenderwijs moet het kind leren om voor zichzelf op te komen.

Laat het kind zelf proberen onder woorden te brengen wat het voelde nadat hij “ja” en nadat hij “nee” heeft gezegd in het toneelspel. Laat het een spel zijn, zeker voor de jongere kinderen! Laat ze lachen! Laat ze hun fantasie gebruiken! Gebruik sprookjes in de toneelstukjes. 

Spelenderwijs leren ze heel veel van dit soort toneelstukjes! Behalve dat het een groot voordeel is om het woordje “nee” tegen de narcistische ouder te gebruiken, zal het kind voor de rest van het leven een groot voordeel hebben door al vroeg geleerd te hebben “nee” te zeggen.

Ook is het belangrijk dat het kind zijn of haar grenzen aan leert geven. 

Ondanks dat het kind jong is, is het ook belangrijk dat het kind leert te leven naar zijn of haar eigen normen en waarden. Het kind heeft andere normen en waarden dan diens narcistische ouder, ondanks dat het kind vermoedelijk niet weet wat normen en waarden zijn. Leg het kind uit wat normen en waarden zijn en dat het belangrijk is om te leven naar je eigen normen en waarden.

Leer het kind dat het kind een eigen stem heeft en dat het de moeite waard is om te luisteren naar wat het kind te vertellen heeft. Een narcistische ouder heeft geen zin om te luisteren naar het kind, daarom moet je dat het kind leren.

Leer het kind om gezond op te groeien, door veel buiten te spelen met vriendjes, door op een teamsport te doen en door gezond te eten, zodat het kind in zijn of haar kracht komt te zitten. Benoem regelmatig de talenten en bijzondere kwaliteiten die het kind heeft en stimuleer het kind deze te gebruiken.

Erken de gevoelens van het kind. Juist als de narcistische ouder de gevoelens van het kind belachelijk maakt, is het zo belangrijk dat jij wel de gevoelens van het kind erkent!

Leer het kind heel goed beseffen dat wat er ook thuis gebeurd, het in geen geval de schuld van het kind is!

Beloon het kind voor diens harde werk en goede inzet!

Hoe je dit allemaal doet en uitlegt aan het kind staat beschreven in het Boek: “Kind van een narcist, volwassen kind van een narcistische ouder.

Lees ook: Narcisme: Hoe ontstaan een veschtscheiding en ouderverstoting?

Goed genoeg

Laat het kind regelmatig weten dat het kind goed genoeg is en dat je van het kind houdt om wie hij of zij is. Laat het kind weten dat je van hem of haar onvoorwaardelijk houd en dat het “houden van” los staat van geleverde prestaties. Laat het kind weten dat het altijd en overal bij je terechtkan.

Denk niet: “dat weet mijn kind toch?”, maar vertel het je kind regelmatig!! Laat het kind weten dat het goed genoeg is.  Je kind is goed genoeg! Je kind mag zichzelf zijn! Je kind is belangrijk om oprechte aandacht aan te geven. Zodra het kind het gevoel krijgt dat ook jij hem of haar niet goed genoeg vindt, zal het kind zich gaan afzetten. 

Kind van een narcist: omgaan met chantage en manipulatie

Leer het kind met een narcistische ouder op zijn eigen niveau wat chantage en manipulatie is. Leer het kind dat zodra iemand het kind chanteert of manipuleert, dat het kind moet weglopen van degene die chanteert en manipuleert. Een mooi voorbeeld is is dat het kind tegen de chanterende ouder zegt dat het naar de wc moet, of nog huiswerk moet maken. Zonder overigens te benoemen dat papa, of mama, chanteert of manipuleert: het kind is slim genoeg. Behalve dat, je moet liever niet kwaad spreken over de andere ouder in het bijzijn van het kind.

Het kind “weet” al dat het een lastige ouder heeft, als jij constant kwaad gaat spreken over de andere (narcistische ) ouder, denkt het kind dat het 2 lastige ouders heeft…

Lees ook: Gevolg narcistische ex manipuleert kind: ouderverstoting.

Welke manipulatietechnieken gebruikt een narcist tegen kinderen?

Iedere narcist gebruikt – of misbruikt – manipulatie technieken. Hier een klein manipulatie testje om te ontdekken hoe manipulatie werkt.

Klein manipulatie testje:

1. Het wederkerigheidsprincipe: Als jij iets ontvangt van een ander, voel jij je dan verplicht iets terug te geven?

2. Het sympathieprincipe: Zeg jij graag “ja” tegen mensen die je leuk, aardig, stoer, knap en aantrekkelijk vindt?

3. Het schaarste principe: Als jij iets wil kopen, lijkt het product dat je wenst te kopen veel waardevoller als ze moeilijker verkrijgbaar zijn?

4. Het consistentie principe: Studenten ontgroening: eerstejaars studenten moeten onvoorstelbare gruwelijkheden doorstaan de eerste week en denken: ”Als ik zoveel ellende voor een studentenvereniging heb doorstaan, dan moet ik die club wel fantastisch vinden!”

Manipulatie is niets anders dan het slachtoffer(tje) schuldgevoelens te bezorgen. Wij als volwassenen worstelen al enorm met onze schuldgevoelens, laat staat een klein kind.

Ook is de narcistische ouder in staat het kind compleet te negeren. Alsof het kind niet bestaat. De narcistische ouder blijft het kind negeren, totdat het kind doet wat de narcistische ouder van hem of haar verlangt.

Voor ons volwassenen al een hele klus om ons te beschermen tegen manipulatie, laat staan als je een kind bent!

Leer het kind met een narcistische ouder op te groeien zonder zich schuldig te voelen om zichzelf te beschermen of als het zijn eigen grenzen wil bewaken. Iedere narcist is een meester om het slachtoffer schuldig te laten voelen als het niet doet wat de narcist van hem wenst. Een narcist geeft het kind een klein dingetje en de narcist wil iets groots terug. Doordat het kind dat kleine dingetje heeft aangenomen, voelt het zich schuldig om het gevraagde van de narcist te weigeren.

De narcist maakt gebruik van een manipulatietechniek.

De narcist maakt misbruik van manipulatie technieken.

“Ik heb alles voor je gedaan en wat krijg ik er voor terug? Ondankbaarheid! Ondankbaar kind!”

“Jij mag geen contact hebben met je andere ouder of anders…!”

“Jij gaat je best doen om mij trots te maken!”

“Hoe kan ik van je houden met al die slechte prestaties van je op school?”

Manipulatie treft hard doel als het maar vaak genoeg herhaalt, wordt, net zo lang totdat het kind overtuigd raakt dat de narcistische ouder de waarheid wel moet spreken.

Lees ook: Wat alle narcisten zeggen in bepaalde situaties.

Leg uit wat er gebeurt als iemand manipuleert of chanteert  tegen het kind.

Als wij als volwassenen al zo’n grote moeite hebben om ons niet schuldig te voelen als wij de wensen van een narcist naast ons neerleggen, hoe moet zo’n klein jong ding zich dan wel niet voelen? Het kind uitleggen wat er gebeurt als iemand zo’n manipulatie techniek gebruikt, is een goede eerste stap. Het gebeurt vaak als we op vakantie zijn in verre oorden: verkopers geven ons een klein dingetje gratis weg, met als doel dat jij je schuldig voelt en iets koopt bij deze sluwe verkoper.

Lees ook: Verward gemaakt door een narcist? Kenmerk narcisme: vewarring veroorzaken onder alle slachtoffers.

De narcist haat feestdagen en vakantie: ook de verjaardag van het kind!

De narcist heeft er een grondige hekel aan dat het kind in het middelpunt van de aandacht staat als het jarig is. De narcist wil die aandacht. De narcistische ouder gaat net zo lang mokken en bokken totdat de verjaardag van het kind verpest is. Ook op vakanties is het hetzelfde liedje. Een narcist wil niet doen “wat de rest van het gezin wil doen,” en gaat net zo lang mokken en bokken totdat de sfeer kapot is en iedereen zwaar teleurgesteld achter blijft.

Ik ben altijd alleen op vakantie geweest met mijn zoon, zonder de narcistische ouder.

Ik heb mijn zoon altijd alleen meegenomen naar de dierentuin, het zwembad en naar pretparken. Dit om te voorkomen dat de narcistische ouder verjaardagen, feestdagen, vrije dagen en vakanties kon verpesten voor het kind. (Overigens, we hebben het wel geprobeerd hoor, de narcistische vader meenemen, maar echt, de hel lijkt me gezelliger en ook Roberto vond het een vreselijke ervaring! Behalve dat, de narcistische vader had wel wat beters te doen dan zich bemoeien met zijn eigen kind. Komt dat even mooi uit…)

Lees ook: Verpesten narcisten feestdagen, vakanties en verjaardagen expres?

Laat het kind nooit alleen met een narcist!

Ik wil ook iets afschuwelijks onder de aandacht brengen: er zijn narcisten die hun eigen kind misbruiken. Seksueel. Incest dus. Het liefst willen wij daar niet aan denken, maar als we met een narcist te maken hebben, moeten we op alles bedacht zijn. Ook op het allerergste wat je als ouder kan overkomen: dat je kind seksueel misbruikt wordt door de andere ouder. Een narcist is in staat om tegen je te zeggen: “Dat het kind er om vroeg!” Geen enkel kind vraagt er om om (seksueel) mishandelt te worden!! Besef dat een narcist met meerdere stoornissen tot alles toe in staat is. Narcistische mishandelingen, manipulatie en gaslighting zijn al erg genoeg!

Als je het kind alleen achter laat met de narcistische ouder, kan de narcist “kwaad” gaan spreken over jou. De narcist is in staat om het kind wijs te maken dat jij niets om het kind geeft. Zodra het kind het idee krijgt dat ook jij het kind niet belangrijk genoeg vindt, gaat het kind je afstoten en keert zich in zichzelf terug.

Een narcistische ouder heeft er lol in om het kind te kleineren en kan genieten om de frustraties van de kleine.

Ook kan de narcistische ouder het kind enorm laten schrikken en zelfs doodsbang maken.

De narcistische ouder doet en zegt alles tegen het kind om energie te zuigen.

Denk niet: ”Dat doet mijn narcist niet!” Laat je kind niet alleen met een narcist. De narcist heeft geen emoties: de narcist voelt NIETS voor zijn eigen kinderen. Dit is niet bedoeld om je te laten schrikken, het is bedoeld dat je op alles bedacht moet zijn als jullie – jij en een narcist –  samen kinderen hebben.

Rolmodel: jij bent alles wat een narcistische ouder nooit kan zijn!

En misschien wel het allerbeste advies dat ik je mee kan geven is: zorg dat jij een rolmodel bent voor het kind met een narcistische ouder!

Jij bent alles wat de narcistische ouder niet is. Jij bent in staat je kind liefde te geven, echte oprechte liefde. En echte en oprechte aandacht, en begrip, en waardering, en steun, en troost, en respect en enz. Al die zaken die zo belangrijk zijn in het leven van een kind kan jij geven. Jij kan het kind normen en waarden leren en het verschil tussen goed en kwaad.  Dat zijn allemaal zaken waar een narcist geen verstand van heeft. Zorg dat jij een goed voorbeeld bent. Geef ook het goede voorbeeld!

Ga je nooit als slachtoffer van het narcisme gedragen tegenover het kind, het kind heeft er recht op dat er tenminste 1 ouder in het gezin daadwerkelijk om het kind bekommerd!

 Je kan dan alleen maar hopen dat je kind het rolmodel van jou kiest en zich tegen het model van de narcistische ouder keert.

Jij moet alles zijn voor je kind wat de narcistische ouder niet is. En ja, daar moet je heel sterk voor in je schoenen staan, want het narcisme trekt ook flink aan jou. Hoe sterker en krachtiger jij bent, hoe hoger je energieniveau, hoe beter je in je eigen vel zit, hoe meer jij de levensstijl regels van een hoogsensitief persoon aanneemt, hoe beter!

Lees ook: Hoogsensitief? Maak jezelf sterk en krachtig!

Blijven bij de narcist vanwege de kinderen?

Er kunnen tal van redenen zijn waarom je twijfelt: scheiden of blijven? Maar blijven bij een narcist vanwege de kinderen is geen goede keuze, alhoewel het zeker een zeer begrijpelijke keuze is! Immers, als je blijft en je hebt jezelf in balans gebracht door jezelf sterker en krachtiger te maken en je hebt de beschikking gekregen over langdurige energie, dan ben je in staat om je kinderen altijd te beschermen tegen het narcisme en hoef je je kinderen nooit alleen achter te laten bij een narcist…Nee, het is niet ideaal, maar te maken krijgen als ouder met ouderverstoting is ronduit afschuwelijk en wens je niemand toe!

Is het genoeg geweest en wil je per se de narcist verlaten? Zorg er in vredesnaam voor dat je ruim voldoende “wisselgeld” hebt, eer je een narcist verlaat en jullie hebben samen kinderen. Hoe je aan “wisselgeld” komt en hoe je “wisselgeld” kunt inzetten tegen een narcist, lees je in het volgende artikel: Meesterlijk wraak nemen op een narcist.

Professionele hulp?

Is het verstandig om professionele hulp te zoeken voor het kind? Persoonlijk denk ik dat iedereen die met een narcist samenleeft, professionele hulp nodig heeft. Het narcisme gaat bij niemand in de koude kleren zitten en al helemaal niet bij onschuldige kindertjes! Geen enkele ouder kan de schade die een narcistische ouder bij het kind aanricht ongedaan maken.

Praktijk de Rots is een aanrader.

Lees ook: Narcistische therapeut of hulpverlener: verborgen ellende!!

Afbeelding van ThePixelman via Pixabay

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Sinds 31 mei 2024 is de webshop opgeheven en zijn alle gratis en betaalde e-books niet langer verkrijgbaar op deze site. Enkele e-books zijn getransformeerd tot boeken (paperback) en verkrijgbaar via Amazon. De rest volgt in de loop van dit jaar. Via de pagina: boeken Fleur Irene is te zien welke boeken al uitgegeven zijn via Amazon. Bovenstaand artikel wordt verwezen naar een e-book dat inmiddels een boek is geworden:

Boek: “Kind van een narcist, volwassen kind van een narcistische ouder” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “De verborgen wonden van narcistisch emotioneel misbruik” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “Maak jezelf sterk en krachtig na uitputting door narcisme” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “Herken de narcist! Herken de werkwijze van het narcisme van een narcist” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Heb je PTSS door narcisme en narcistische trauma? Ben je op zoek naar een online heling en herstelprogramma dat geschikt is voor HSP? Met cognitieve en somatische technieken zoals EMDR en positieve psychologie, kun je je narcistisch trauma op zenuwstelsel niveau helen en een leven vol liefde en vreugde krijgen.

Trauma coach worden met specialisatie: narcistisch misbruik zodat je slachtoffers van narcisme met trauma kunt gaan helpen? Met wereldwijde erkende CMI kwalificatie en certificering, uniek in de wereld!

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Hij of zij verhaal: Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle blogs en nieuwsbrieven van de HSP en de NARCIST website en in alle boeken van Fleur Irene, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het HSP slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannelijke Hsp’ers slachtoffer van een vrouwelijke narcist!

Wie is Fleur Irene? Fleur Irene HSP versus Narcisme: over mij.

Please follow and like us:

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Je bekijkt nu HSP en narcisme: Hoe leer je een kind met een narcistische ouder omgaan met het narcisme?
HSP en narcisme: Hoe leer je een kind met een narcistische ouder omgaan met het narcisme?