Het spirituele effect van narcisme generaties later: als je voorouders met narcistisch trauma te maken hebben (gehad) hoe het via je energiesysteem en aura doorwerkt.
Het spirituele effect van narcisme generaties later: als je voorouders met narcistisch trauma te maken hebben (gehad) hoe het via je energiesysteem en aura doorwerkt.

Het spirituele effect van narcisme generaties later: als je voorouders met narcistisch trauma te maken hebben (gehad) hoe het via je energiesysteem en aura doorwerkt.

Laatst ontving ik een goede vraag: kan narcisme, en dan vooral de nare effecten van het narcisme zoals het narcistisch trauma, net als bij overlevers van concentratiekampen, doorwerken en doorgegeven worden aan kinderen en aan kleinkinderen?

Om antwoord te kunnen geven op deze boeiende vraag, neem ik jullie eerst mee de wereld in van het energiesysteem in en om het lichaam.

Alles is energie. Jij, ik, de tafel waar mijn computer op staat, de stoel waar ik op zit, het raam waar ik naar buiten kijk en het ravijn, de bomen en de bergen en alles wat mijn oog kan waarnemen is: energie.

Iedere levend organisme, zoals jij en ik, hebben een energieveld om ons heen: dat is ons aura. Ons aura is opgebouwd uit 7 verschillende energielagen.

Je aura en de energie waaruit je aura is opgebouwd, spelen een zeer belangrijke rol bij en tijdens en na je Helingsproces.

Stel dat jij in een kamer zit met de rug naar de deur. De deur staat open en iemand komt geruisloos de kamer binnen en staat vlak bij je. Je hebt niets gehoord, maar toch “voel” je de aanwezigheid van iemand: jullie energievelden en aura´s wisselen informatie uit.

Wij Hsp’ers zijn erg gevoelig voor het aanvoelen van stemmingen (boosheid of verdriet) of spanningen van andere personen. Haarscherp nemen we waar. Dat komt omdat zodra we in contact komen met andere personen, onze energievelden informatie uitwisselen. Elke stemming, elke aura en elke emotie heeft zijn eigen kleur.

Iedere kleur bestaat uit lichtgolven die elk een eigen frequentie heeft. Elk orgaan, en elk ander deel van ons menselijk lichaam, heeft een eigen energetisch ritme met een daaraan verbonden frequentie en kleur. Om gezond te blijven, dient je aura over de juiste kleuren te beschikken.

In gezonde toestand bezit je aura heldere kleuren en pasteltinten en zullen er nauwelijks gaten of scheuren aanwezig zijn, zodat de energie vrijelijk kan stromen.

Als ziel heb je een eigen energieveld, maar als foetus ben je totaal afhankelijk van het energieveld van je moeder.

Ooit als ziel heb je de keuze gemaakt om naar de Aarde te komen en om aan je zielsmissie te voldoen. Als ziel heb je een eigen energieveld, maar als baby (foetus moet ik eigenlijk zeggen) ben je totaal afhankelijk van het energieveld van je moeder.

Tijdens de zwangerschap en na de geboorte neemt de baby de energieën en de kleuren uit diens omgeving op in zijn eigen aura.

Met andere woorden: de baby neemt na verloop van tijd de energieën op van de personen die het meest in de buurt zijn en dat zijn over het algemeen de moeder en de vader van de baby. De aura van de baby absorbeert de energieën van anderen en van de omgeving.

Pure moederliefde zal een mooie roze energie in de aura van de baby geven. Is de vader een rationeel persoon dan zal de aura van de baby veel gele energie absorberen.

Door het absorberen van energieën van de personen die het dichts bij je in de buurt zijn, kan je een aantal eigenschappen van anderen overnemen. Leef je bijvoorbeeld een lange tijd samen met een narcistisch persoon, dan is het heel goed mogelijk dat je enkele van diens energieën overneemt.

Maar je ouders kunnen door middel van hun aura en hun energieveld weer kenmerken hebben overgenomen van hun ouders. Energieverbindingen binnen de familie kunnen op deze wijze doorgegeven worden.

Behalve de leuke trekjes, neem je ook de minder leuke kanten van je ouders en voorouders over. En dat kan heel diepgaan. Trauma´s van ouders en voorouders kunnen overgeërfd worden en door worden gegeven aan de volgende generatie. De energie van gevoelens en van emoties kunnen blijven bestaan en doorgegeven worden, ondanks dat de persoon al is overleden van wie het oorspronkelijke trauma vandaan komt. Onbewust kunnen trauma´s van (groot)ouders in de levens van (klein)kinderen doorleven.

Een narcistisch trauma kan onbewust doorgegeven worden aan de (klein)kinderen

Een narcistisch trauma kan onbewust doorgegeven worden aan de (klein)kinderen. De energie van gevoelens en van emoties die rond het narcistisch trauma een rol speelde, kunnen blijven bestaan en doorgegeven worden.

Trauma´s doorgeven aan de volgende generatie(s) kan een hoop narigheid veroorzaken, fysiek, maar ook geestelijk, kan er veel ongemak mee gemoeid zijn, zoals bv (onverklaarbare) ziekte, depressieve gevoelens en/of depressiviteit en angst.

Enkele andere kenmerken van ongemak door een doorgegeven trauma kunnen zijn:

 • Moeite met aandacht,
 • Moeite met het uiten van emoties,
 • Onverklaarbare woede en frustraties,
 • Angst,
 • Moeite met gehechtheid,
 • Vermijding van conflicten,
 • Vermoeidheid en
 • Gevoelig voor stress.

Voorouders: Trauma geërfd uit je familie, het voorouder syndroom

Behalve de leuke, de mooie kanten van de familie, erf je natuurlijk ook de minder leuke kanten van de familie. Ook trauma kan doorgegeven worden. Behalve dat trauma op spirituele wijze doorgegeven kan worden via het energiesystemen, energieverbindingen en de aura´s binnen de familie, zijn er aanwijzingen dat via de genen het trauma op zekere wijze doorgegeven kan worden. Overigens, voor alle duidelijkheid, hier hebben ze het over de genen van families die met oorlogen en concentratiekampen te maken hebben (gehad), mogelijk is het oorlogstrauma niet te vergelijken met een narcistisch trauma, ondanks dat beidde trauma´s PTSS kunnen veroorzaken.

Toch is er wel iets opmerkelijks aan dit voorouder syndroom: geadopteerde kinderen die hun biologische ouders niet kennen en niets afweten van hun afkomst, blijken voorkeuren te bezitten die uitsluitend voorkomen in hun biologische familie en niet voorkomen in hun geadopteerde familie. Voorkeuren bijvoorbeeld in voedsel, maar ook voorkeuren binnen het uitkiezen van een beroep.

“Iets” wordt doorgegeven aan de kinderen, zelf ga ik graag uit van de theorie dat informatie doorgegeven wordt via het energiesysteem, energieverbindingen en de aura´s binnen de familie, maar vanzelfsprekend kunnen er ook kenmerken opgeslagen liggen binnen de genen.

Emoties worden doorgegeven binnen een familie

Emoties worden overgedragen door energiekoorden en energieverbindingen en ik geloof direct dat emoties die betrekking hebben op narcistisch trauma binnen de familie doorgegeven kunnen worden aan de (klein) kinderen dankzij de energieverbindingen die bestaan tussen familieleden.

Over energieverbindingen ga ik dieper in op het volgende artikel: Energiekoorden of energetische verbinding, wat is het en wat heeft het te maken als jij als HSP  een relatie met een narcist hebt (gehad)?

Komt het van vaders- of van moederskant?

Beschadigingen, gaten of delen in je aura met weinig energie aan de linkerkant van het lichaam (dus het energieveld aan de linkerkant van je lichaam) hebben vaak te maken met een blokkade of trauma veroorzaakt door de moeder, of door een moederfiguur zoals een juf op school, een tante of een andere verzorgster in je leven.

Beschadigingen, gaten of delen in je aura met weinig energie aan de rechterkant van het lichaam, hebben vaak te maken met een blokkade of trauma veroorzaakt door de vader, of door een vaderfiguur, zoals een oom of een opa in je leven.

Het effect van het narcisme van generatie op generatie

Het effect zal voornamelijk onbewust zijn. Onbewust reageer je op bepaalde dingen, zaken of personen, of reageer je er juist niet op. Onbewust zal je triggers – emotionele triggers – hebben en reageer je afkeurend, afwijzend, terughoudend zonder dat je eigenlijk weet waarom je zo reageert. Onbewust zal je gespannen zijn en gespannen reageren op bepaalde dingen, zaken en/of personen.

Op spiritueel gebied kan heling plaatsvinden d.m.v. bijvoorbeeld: magnetiseren, Kosmos heling, aurabehandeling.

Wat kan je nog meer doen om je energieveld te herstellen van blokkades, schade en trauma´s afkomstig uit het leven van (voor)ouders?

 • Laat je aura reinigen en helen, onderga een aurareading, laat jezelf (meerdere keren) magnetiseren en in combinatie met het beginnen aan je eigen Helingsproces,
 • Binnen het Helingsproces en Maak Jezelf Sterk en Krachtig, speciaal voor HSPers, breng je je geest in balans door blokkades en trauma´s op te ruimen en door op een holistische wijze jezelf op adem te laten brengen en in je eigen kracht te gaan staan,
 • Laat je aura en je energieveld versterken door jezelf iedere dag te gronden, verslavingen aan te pakken, negatieve emoties en gedachten aanpakken (als je met narcisme te maken hebt (gehad): veel negatieve emoties en negatieve gedachten komen oorspronkelijk van een narcist en diens nare projecties en boodschappen vandaan. In het Helingsproces gaan we hiermee aan de slag.) chemische stoffen en fabrieksvoedsel uit je leven verbannen en probeer elektromagnetische straling in je omgeving te verminderen.
 • Een goede manier om te gronden is voor Hsp’ers om te mediteren. Je aura zuiveren en opladen kan in een land als Nederland en Belgie redelijk simpel door iedere keer als het regent even naar buiten te gaan en de regen op je hoofd en op je lichaam te laten vallen. Vanzelfsprekend is het niet de bedoeling dat je verkouden raakt als het buiten koud is.
 • Als jij je prettig voelt aan het water, zoek dan regelmatig het water op. Als jij je prettig voelt in de bossen en andere natuur, zoek het bos dan regelmatig op: water en de natuur zijn in staat je aura en energieveld op te laden en te helen: het kalmeert je en brengt je in evenwicht.
 • Dagelijkse beweging op een ontspannen manier en het liefst in de frisse buitenlucht zullen jou, je aura en je energieveld heel veel goed doen,
 • Dagelijkse ontspanning voor een Hsp’er die zich staande moet houden in een stressvolle en overweldigende wereld is een zegen, juist ook als je met narcisme te maken hebt (gehad) en vermoed dat je de energieën van de narcist nog bij je draagt.

Het gaat vooral om de combinatie van bovenstaande genoemde punten.

Afbeelding van Manfred Antranias Zimmer via Pixabay 

(Op de afbeelding is duidelijk waarneembaar dat de vrouw is omringt door een aura in heldere pastelkleuren.)

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl . Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Nieuw hier en weet je niet waar je moet beginnen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Fleur Irene en ontvang gratis een ebook! Uitschrijven kan wanneer je maar wenst en je gegevens zijn veilig bij me!

Hij/zij verhaal : Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle online producten van de HSP en de NARCIST website, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het HSP slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannelijke HSPers slachtoffer van een vrouwelijke narcist!

Please follow and like us:
Je bekijkt nu Het spirituele effect van narcisme generaties later: als je voorouders met narcistisch trauma te maken hebben (gehad) hoe het via je energiesysteem en aura doorwerkt.
Het spirituele effect van narcisme generaties later: als je voorouders met narcistisch trauma te maken hebben (gehad) hoe het via je energiesysteem en aura doorwerkt.