Gevolg narcistische ex manipuleert kind: ouderverstoting.

Gevolg narcistische ex manipuleert kind: ouderverstoting.

Gevolg narcistische ex manipuleert kind: ouderverstoting.

Wat er met je kind gebeurt tijdens een vechtscheiding met een narcist heet: ouderverstoting. Jij bent je kind kwijt door toedoen van manipulatie van je narcistische ex en er zal niet tot nauwelijks contact zijn met je kind na de scheiding.

Is je kind na jullie scheiding toegewezen aan de narcistische ouder? Weet wat het gevolg is: je narcistische ex manipuleert het kind dusdanig tot ouderverstoting aan toe. Grapje? Nee, bittere werkelijkheid!

Wat is ouderverstoting?

Ouderverstotingssyndroom is het Nederlandse woord van het Engelse: Parental Alienation Syndrome, in het kort: P.A.S. De Amerikaanse psychiater Richard Alan Gardner bracht de term Parental Alienation Syndrome – ouderverstotingssyndroom –  voor het eerst in 1985 onder de aandacht.

Ouderverstoting komt bij scheidende ouders voor die vechten om het ouderlijk gezag.: de narcistische ouder wil het kind voor zichzelf en stoot de andere ouder af, terwijl de andere geliefde ouder wanhopig vecht om het kind uit de klauwen van de narcist te houden.

De narcistische ouder zet bij ouderverstotingssyndroom het kind tegen de andere ouder op, uit wraak voor de scheiding! Uit angst voor de narcistische ouder stoot het kind de andere geliefde ouder af.

Let op! Ouderverstotingssyndroom komt ook voor als de kinderen al volwassen zijn!

Uitspraken die mogelijk wijzen op ouderverstoting

  1. Een van de ouders zegt herhaaldelijk tegen het kind dat hij, of zij, “vader EN moeder” is voor het kind.

(Dit is een hele lastige zin, immers, In het ebook: Kind van een Narcist, schrijf ik meerdere keren, dat als je partner narcistisch is en jullie hebben samen kinderen, dat jij zowel vader als moeder moet zijn voor jullie kind. Ook als ik naar mijn eigen situatie kijk: ik BEN vader en moeder voor mijn kind. De narcistische ouder laat het immers op alle fronten afweten, maar: ik zeg nooit tegen mijn zoon dat ik vader EN moeder ben van mijn zoon. Dat is een groot verschil! Ik gedraag me als vader en moeder voor mijn zoon, maar ik zeg nooit tegen mijn zoon dat ik vader EN moeder ben! Ik neem de verantwoordelijkheid om zowel vader als moeder te zijn voor mijn zoon, maar ik zal het van me lang zal ze leven never nooit bij mijn zoon inpeperen dat ik vader en moeder voor hem ben!)

2. Een van de ouders zegt herhaaldelijk tegen het kind dat het kind de andere ouder niet nodig heeft.

(Ook weer een verdomd lastige zin, want ja: het is absoluut de waarheid dat het kind de narcistische ouder niet nodig heeft! Ondanks dat het de waarheid is, is het wreed om tegen het kind te zeggen dat het de andere ouder niet nodig heeft. Ieder kind heeft de behoefte om te denken dat het allebei zijn, of haar, ouder nodig heeft. Ook als je deze zin tegen je kind gebruikt uit pure wanhoop om je kind te beschermen tegen het narcisme: doe het niet, het is echt wreed om zoiets tegen je kind te zeggen, al begrijp ik je volkomen waar de behoefte als ouder vandaan komt.

3. Narcistische ouders zien hun kind als bezit waardoor de andere ouder overbodig is.)

4. Een van de ouder beweerd dat het kind vrijwillig de andere ouder niet meer wenst te zien.

(Ook weer een lastige zin, want er zijn inderdaad kinderen die een ouder afstoten, maar er zijn nog meer kinderen die contact willen hebben met allebei de ouders, ondanks wat de narcistische ouder allemaal heeft uitgevreten! Experts op het gebied van ouderverstoting beweren zelfs dat mishandelde kinderen nog steeds de ouder wil zien die hen mishandelt heeft.)

5. Een van de ouders beweerd dat het kind geen andere ouder heeft.

6. Een van de ouders heeft het iedere keer over “mijn” i.p.v. “ons” kind.

Meer over ouderverstoting

Ouderverstoting wordt wel eens vergeleken met een sekte. Ouderverstoting is voor ieder kind namelijk totaal onnatuurlijk. Ouderverstoting is voor ieder kind onmenselijk. Ieder kind wil contact met zijn of haar ouders, met allebei de ouders, ondanks wat er ooit vroeger is gebeurd of heeft plaatsgevonden.

De ouder die afstoot

De ouder die afstoot wil het kind geheel voor zichzelf en straft de andere ouder door het kind dusdanig angst aan te jagen en te manipuleren, dat het kind afspraken met de geliefde ouder afzegt en zelfs kan zeggen helemaal “uit zichzelf” de andere ouder niet langer wil zien.

Het kind mag van de ouder, die afstoot, de andere geliefde ouder niet zien, niet ontmoeten, niet spreken, ook niet door de telefoon en het kind mag geen woord over de andere ouder spreken. Uitsluitend als het kind slecht en kwaad spreekt over de andere ouder mag het kind de andere ouder thuis noemen.

Straf van de narcistische ouder

De “straffen” die de narcistische ouder het onschuldige kind oplegt, zouden verboden moeten worden omdat ze echt ronduit verschrikkelijk en onmenselijk zijn: een maand lang het kind compleet negeren is eerder regel dan uitzondering. (En er zijn narcistische ouders die veel langer dan een maand hun kinderen compleet negeren!)

In een wanhopige poging om de narcistische ouder positief te stemmen, doet het kind er alles aan om “straf” te ontlopen. Uit pure angst doet het kind exact wat de narcistische ouder van het kind verlangt.

De narcistische ouder treitert het kind net zo lang totdat het kind precies doet wat de narcist wil: tegen jou zeggen dat het kind “helemaal uit zichzelf” je niet meer wil zien of zegt alle gemaakte afspraken met de andere geliefde ouder af.

Het kind moet wel dusdanige doodsangsten uitstaan om dat te kunnen zeggen tegen de ouder van wie het kind altijd liefde, aandacht en verzorging heeft gekregen.

De narcistische moeder die afstoot

Zowel narcistische vaders als moeders maken zich schuldig aan ouderverstoting, al is het vooral de narcistische moeder die zich aan deze praktijken schuldig maakt.

Het kind is te jong en bezit onvoldoende levenservaring om te beseffen en te begrijpen dat het te maken heeft met een psychisch zieke ouder. 

(Het kind dat “getraind” is door de andere geliefde ouder over onderwerpen als voorlichting over het narcisme, manipulatie manipulatietechnieken en welke manipulatietechnieken de narcistische ouder allemaal inzet tegen het kind, chantage, grenzen aangeven, leren “nee” zeggen en het kind geleerd heeft dat het kind “goed genoeg” is, maakt een kans om innerlijk niet dood te gaan en heeft zelfs kansen om weerbaar te zijn tegen het narcisme van de narcistische ouder!! Meer weten? Lees het ebook: Kind van een narcist.)

1 op de 5 kinderen heeft na een scheiding geen contact meer met de vader en 1 op de 20 kinderen heeft geen contact meer met de moeder na een scheiding.

Lees ook: Rechten van kinderen tijdens een scheiding of vechtscheiding.

Ouderverstoting: verschil tussen bordeline en narcisten.

Ouderverstoting komt behalve onder narcistische ouders ook onder borderliners voor. Narcistische ouders maken zich schuldig aan ouderverstoting na een scheiding, om de andere ouder te straffen en omdat narcisten het kind als een verlengde van henzelf zien. Borderliners willen het kind bij zich houden als een exclusiviteit omdat ze niet goed tegen het alleen zijn kunnen na een scheiding.

Ouderverstoting blijft onder de radar. Hulpverleners denken vaak dat als de scheiding voorbij is, de problemen tussen de ouders vanzelf “oplossen” en verminderen. Hulpverleners bekijken de dossiers niet wat er gebeurd met een gezin na de vechtscheiding. Ook door onwetendheid over narcisme grijpen veel hulpverleners niet in.

Gedragsverandering bij kinderen van narcisten

Kinderen van narcisten, die na een vechtscheiding met ouderverstoting te maken krijgen, kunnen in behoorlijk grote gedragsverandering gaan tonen, waaronder ongewenst gedrag en zelfs met plannen rondlopen om de geliefde ouder te vermoorden. Zo gehersenspoeld kunnen sommige kinderen zijn!

Hulpverleners, bij wie het kind terecht komt, gaan totaal voorbij aan de vechtscheiding en het feit dat de verstotende ouder narcistisch is en dat het kind leeft in de hel. Hulpverlening ziet niet in dat de strijd tussen de ouders zelfs jaren later na de scheiding nog lang niet gestreden is en het leven van het machteloze kind verwoesten.

Bovendien zijn hulpverleners onvoldoende getraind tot het herkennen van een narcistische persoonlijkheid en is er onvoldoende tijd om de manipulatietechnieken van de narcistische ouder te doorzien. En behalve dat, aan waarheidsvinding doen de meeste hulpverleners niet.

Scheiden van een narcist en jullie hebben samen kinderen?

Train je kinderen op het narcisme, leer ze manipulatie herkennen, leer ze hoe narcisten manipulatie toepassen, leer ze “nee” zeggen en leer je kinderen dat ze, wat er ooit ook gebeuren mag, goed genoeg zijn! Wil je meer weten over hoe je kinderen van een narcisten weerbaar maakt tegen het narcisme? Lees dan het ebook: Kind van een narcist.


Alle complete artikelen over Vechtscheiding of hoge conflictscheiding en over ouderverstoting zijn terug te lezen in het ebook: Kind van een Narcist.

Afbeelding van Alexas_Fotos via Pixabay 

Meer weten over ouderverstoting of oudervervreemding?

Sinds 31 mei 2024 is de webshop opgeheven en zijn alle gratis en betaalde e-books niet langer verkrijgbaar op deze site. Enkele e-books zijn getransformeerd tot boeken (paperback) en verkrijgbaar via Amazon. De rest volgt in de loop van dit jaar. Via de pagina: boeken Fleur Irene is te zien welke boeken al uitgegeven zijn via Amazon. Bovenstaand artikel wordt verwezen naar een e-book dat inmiddels een boek is geworden:

Boek: “Kind van een narcist, volwassen kind van een narcistische ouder” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “De verborgen wonden van narcistisch emotioneel misbruik” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “Maak jezelf sterk en krachtig na uitputting door narcisme” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “Herken de narcist! Herken de werkwijze van het narcisme van een narcist” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Heb je PTSS door narcisme en narcistische trauma? Ben je op zoek naar een online heling en herstelprogramma dat geschikt is voor HSP? Met cognitieve en somatische technieken zoals EMDR en positieve psychologie, kun je je narcistisch trauma op zenuwstelsel niveau helen en een leven vol liefde en vreugde krijgen.

Trauma coach worden met specialisatie: narcistisch misbruik zodat je slachtoffers van narcisme met trauma kunt gaan helpen? Met wereldwijde erkende CMI kwalificatie en certificering, uniek in de wereld!

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Hij of zij verhaal: Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle blogs en nieuwsbrieven van de HSP en de NARCIST website en in alle boeken van Fleur Irene, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het HSP slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannelijke Hsp’ers slachtoffer van een vrouwelijke narcist!

Wie is Fleur Irene? Fleur Irene HSP versus Narcisme: over mij.

 

Please follow and like us:
Je bekijkt nu Gevolg narcistische ex manipuleert kind: ouderverstoting.
Gevolg narcistische ex manipuleert kind: ouderverstoting.