Emotioneel onbereikbare ouders, ben je ongezien opgegroeid?

Emotioneel onbereikbare ouders, ben je ongezien opgegroeid?

Kinderen met emotioneel onbereikbare ouders, zoals narcistische ouders, ervaren vaak een gebrek aan verbondenheid en begrip. Ze zijn ongezien opgegroeid. Communicatie met deze ouders is eenzijdig en kan aanvoelen als een mijnenveld van onvoorspelbare reacties. Deze ouders tonen weinig interesse, geven geen echte steun en kritiseren of wijzen hun kinderen af wanneer zij om hulp of advies vragen. Dit kan leiden tot verwarring, zelftwijfel en gevoelens van eenzaamheid bij het kind.

Emotioneel onbereikbare vader

Een voorbeeld van dit gedrag is een vader die zijn dochter straft en bekritiseert in plaats van haar te helpen met haar wiskundeproblemen. De vader legt de schuld bij het kind, terwijl hij zelf uit eigen ervaring weet dat hij ook worstelde met wiskunde en zelfs zijn school niet heeft afgemaakt. Dit gebrek aan empathie en steun kan ervoor zorgen dat het kind zich gekwetst en verraden voelt en niet langer de hulp van de ouder durft in te roepen.

Lees ook: Je bent emotioneel ongeschoold als je bent opgegroeid binnen de dynamiek van een narcistisch gezin.

Narcistische ouders

Narcistische ouders kunnen hun gedrag naar buiten toe verhullen door te beweren dat ze handelen uit liefde en zorg voor hun kinderen, maar in werkelijkheid kunnen ze op een autoritaire en neerbuigende manier communiceren met hun kinderen. Hierdoor voelen de kinderen zich slecht over zichzelf en ervaren zij eenzaamheid, verlies en onzichtbaarheid.

Eenzijdige communicatie

De communicatie in narcistische gezinnen is vaak eenzijdig en gericht op het verwachten van sympathie, respect, waardering en aandacht van de kinderen, terwijl de ouders zelf moeite hebben met het tonen van deze emoties. Dit kan ervoor zorgen dat kinderen uit narcistische gezinnen als volwassenen moeite hebben met het aangaan van gezonde relaties, die in plaats daarvan vaak destructief en toxisch zijn.

Schadelijke patronen

Om deze schadelijke patronen te doorbreken en een gezonde relatie op te bouwen, is het belangrijk dat kinderen met emotioneel ontoegankelijke ouders een empathische en ondersteunende benadering krijgen. Door een open en gelijkwaardige communicatie met wederzijdse interactie kunnen kinderen zich gezien, gehoord en begrepen voelen, wat bijdraagt aan hun emotionele welzijn en zelfvertrouwen.

Emotioneel onbereikbare ouders

Ouders die emotioneel onbereikbaar zijn voor hun kinderen zijn vaak niet in staat om emotionele steun, troost, en liefde te bieden aan hun kinderen. Ze kunnen bijvoorbeeld afstandelijk zijn, ongeïnteresseerd in de emotionele behoeften van hun kinderen, of emotioneel afwezig.

De effecten en gevolgen

De effecten van een emotioneel onbereikbare ouder op een kind kunnen zeer schadelijk zijn. Kinderen kunnen zich verlaten, eenzaam, onbegrepen, en ongeliefd voelen. Ze kunnen moeite hebben met het ontwikkelen van hun eigen emotionele intelligentie, zelfvertrouwen en hechtingsstijl. Deze kinderen kunnen ook problemen hebben met het aangaan en onderhouden van gezonde relaties.

Lees ook: Emotioneel misbruik, opgevoed door narcistische ouders, ben ik niet goed genoeg?

Copingmechanisme

Kinderen die opgroeien met emotioneel onbereikbare ouders kunnen verschillende copingmechanismen ontwikkelen, zoals zich terugtrekken, zich aanpassen om aan de behoeften van anderen te voldoen, of externaliseren van hun emoties door bijvoorbeeld agressief gedrag te vertonen.

Mogelijkheden voor groei en herstel

Het is belangrijk op te merken dat kinderen met emotioneel onbereikbare ouders weliswaar uitdagingen kunnen ervaren, maar dat er altijd mogelijkheden zijn voor groei en herstel. Professionele hulp, steun van andere familieleden of vrienden, en zelfreflectie kunnen allemaal bijdragen aan het herstel van deze kinderen en het ontwikkelen van gezonde, liefdevolle relaties in de toekomst.

Zelfhulp voor volwassen kinderen van narcistische ouders

Het kan zeker nuttig zijn voor kinderen die opgroeien met narcistische ouders om zelfhulpboeken te lezen, zoals die van Fleur Irene: Kind van een narcist, (volwassen) kinderen van narcistische ouders, om meer inzicht te krijgen in hun situatie en om te leren hoe ze hiermee om kunnen gaan. Het kan hen helpen bij het verwerken van hun emoties en het ontwikkelen van copingmechanismen om met de moeilijkheden om te gaan die voortkomen uit het opgroeien met emotioneel onbereikbare ouders.

Afbeelding van Mo Farrelly via Pixabay

Boek: “Herken de narcist! Herken de werkwijze van het narcisme van een narcist” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Heb je PTSS door narcisme en narcistische trauma? Ben je op zoek naar een online heling en herstelprogramma dat geschikt is voor HSP? Met cognitieve en somatische technieken zoals EMDR en positieve psychologie, kun je je narcistisch trauma op zenuwstelsel niveau helen en een leven vol liefde en vreugde krijgen.

Trauma coach worden met specialisatie: narcistisch misbruik zodat je slachtoffers van narcisme met trauma kunt gaan helpen? Met wereldwijde erkende CMI kwalificatie en certificering, uniek in de wereld!

Ben je van plan om te gaan scheiden van een narcist? Dan is het van groot belang dat je je goed voorbereidt en hulp zoekt bij een advocaat die gespecialiseerd is in het omgaan met narcistisch gedrag. Mensen die besluiten om te scheiden zonder een plan lopen het risico om te maken te krijgen met hoge conflict scheiding, jaren durende vechtscheidingen, valse beschuldigingen, vooral als er kinderen bij betrokken zijn. (Het is een illusie te denken dat de verborgen narcistische mishandelingen stoppen na de scheiding!) Narcisten weten ook niet van ophouden en de ene rechtszaak na de andere staat er op het programma voor de aankomende (10) jaar.

In Nederland hebben kinderen na een scheiding geen specifieke rechten, maar de ouders wel. Daarnaast wordt er niet gekeken naar mogelijke persoonlijkheidsstoornissen bij een van de ouders. De feiten nalopen wordt voor het gemak nagelaten aangezien de narcistische ouder zo charismatisch is. Hulpverleners hebben geen idee dat ze gehersenspoeld en ingepakt worden door de narcistische ouder en onterecht de schuld neerleggen bij de andere ouder. Dit kan leiden tot ouderverstoting, valse beschuldigingen van kindermisbruik en de andere ouder kan zich machteloos en hulpeloos voelen, zonder hulp van buitenaf: de kinderen worden toegewezen aan de ouder met een persoonlijkheidsstoornis en dit wil je echt niet!

Het is daarom van essentieel belang om je goed voor te bereiden en hulp in te schakelen van professionals zoals de erkende scheidingsadvocaat Rebecca Zung, die gespecialiseerd is in het omgaan met narcistisch gedrag. Zij kan je (online en direct!) helpen om de situatie onder controle te houden en je toekomst en die van je kinderen te beschermen. Het is belangrijk om jezelf en je kinderen te beschermen en ervoor te zorgen dat je goed voorbereid bent op wat er komen gaat. Narcisme is een stoornis en alle narcisten hanteren dezelfde werkwijze: Rebecca Zung heeft die code voor je gekraakt. Wees de narcist een stap voor met de kennis van Rebecca!

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl. Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Hij of zij verhaal: Omwille van de leesbaarheid verwijs ik, in alle blogs en nieuwsbrieven van de HSP en de NARCIST website en in alle boeken van Fleur Irene, naar de narcist of destructief persoon als een “hij” en naar het HSP slachtoffer of overlever van narcisme als een “zij.” Dit is puur taalkundig gekozen. Het is niet de bedoeling te concluderen dat narcisten altijd mannen zijn en dat slachtoffers van narcisme altijd vrouwen zijn! Er zijn heel wat mannelijke Hsp’ers slachtoffer van een vrouwelijke narcist!

Wie is Fleur Irene? Fleur Irene HSP versus Narcisme: over mij.

P.S.: Sinds 31 mei 2024 is de webshop opgeheven en zijn alle gratis en betaalde e-books niet langer verkrijgbaar op deze site. Enkele e-books zijn getransformeerd tot boeken (paperback) en verkrijgbaar via Amazon. De rest volgt in de loop van dit jaar. Via de pagina: boeken Fleur Irene is te zien welke boeken al uitgegeven zijn via Amazon. Bovenstaand artikel wordt verwezen naar een e-book dat inmiddels een boek is geworden:

Boek: “Kind van een narcist, volwassen kind van een narcistische ouder” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “De verborgen wonden van narcistisch emotioneel misbruik” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “Maak jezelf sterk en krachtig na uitputting door narcisme” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Boek: “Herken de narcist! Herken de werkwijze van het narcisme van een narcist” van Fleur Irene is nu verkrijgbaar via Amazon. Gratis verzending!

Copyright Fleur Irene. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten op deze site zijn eigendom van Fleur Irene en van HSP en de NARCIST.nl Deze mogen NIET worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fleur Irene.

Please follow and like us: